Nghiên giải pháp bảo mật mạng wireless dựa vào RADIUS - 6KẾT LUẬN

Kết quả đạt được


Về lý thuyết:

Phương pháp bảo mật mà nhóm nghiên cứu là một trong những phương pháp bảo mật WLAN tốt nhất hiện nay. Có ý nghĩa thực tiễn cao, áp dụng được co các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu về bảo mật WLAN cao.

Sau khi thực hiện xong đề tài, các thành viên trong nhóm đã hiểu được tổng quan về hệ thống mạng không dây, các hình thức tấn công cũng như bảo mật mạng không dây cơ bản. Đặt biệt hiểu rõ được cơ chế, tầm quan trọng của bảo mật mạng không dây bằng chứng thực RADIUS.

Về thực hành

Các thành viên trong nhóm đã thành thạo cấu hình các kiểu chứng thực, mã hoá, vận hành cơ bản cũng như bảo mật Wireless Access point. Trong quá trình cấu hình chứng thực, các thành viên hiểu rõ hơn được cơ chế chứng thực của Windows Server 2003.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 54 trang tài liệu này.

Hạn chế


Nghiên giải pháp bảo mật mạng wireless dựa vào RADIUS - 6

Chưa triển khai trên hệ thống Linux với chứng thực LDAP. Chỉ triển khai trên qui mô nhỏ và chưa được áp dụng thực tế nên chưa kiểm tra được các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.Các máy Wireless Client phải tiến hành cài đặt mới có thể xác thực được

Hướng mở


Triển khai hệ thống xác thực RADIUS trên LINUX và mở rộng mô hình xác thực không chỉ cho WIFI mà cả hệ thống mạng sử dụng cáp, các máy VPN server, NAS Server…Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vWMAN (IEEE 802.16), WWAN (802.20)


Tìm hiểu yêu cầu, mô hình thiết kế, triển khai và bảo mật hệ thống WMAN, WWAN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách, giáo trình, đồ án


[1]. Giáo trình CCNA Exploration 4.0 LAN Switching and Wireless – Cisco System

[2]. Hacking Wireless Kỹ Thuật Thâm Nhập Mạng Không Dây -NXB Hồng Đức


[3]. Đồ án tìm hiểu giao thức xác thực RADIUS và xây dựng mô hình bảo mật WLAN với RADIUS server – Nguyễn Minh Nhật – ĐH Duy Tân.

[4]. Đồ án Bảo mật WLAN với RADIUS và WPA2 – Đặng Ngọc Cường – ĐH Bách Khoa TP HCM

Internet


[1]. http://nhatnghe.com/forum


[2]. http://hvaonline.net


[3]. http://vi.wikipedia.org/wiki


[4]. http://2mit.org

Xem tất cả 54 trang.

Ngày đăng: 13/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí