Căn Cứ Vào Các Giai Đoạn Của Quá Trình Nộp Thuế

Ba là , khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thầm quyền bảo vệ lợi ích của mình khi các lợi ích đó bị người khác xâm hại. Tuy nhiên, quyền của NNT trong quan hệ pháp luật thuế cũng có những đặc trưng riêng, đó là: Thứ nhất , ...

Bảo Vệ Quyền Bí Mật Thông Tin Về Người Nộp Thuế

Công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội. Nghĩa vụ đóng thuế được quy định trong Điều 47 Hiến pháp 2013, trong khi không có điều khoản nào của Hiến pháp quy định có liên quan đến quyền của NNT. Trên ...

Các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Của Người Nộp Thuế

Tra thuế phải được gửi cho NNT trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ký, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra thuế mà NNT chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số ...

Quyền Được Hưởng Ưu Đãi Về Thuế, Hoàn Thuế

Hàng trăm cuộc đối thoại và tổ chức nhiều tuần lễ lắng nghe ý kiến NNT. Các cục thuế lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đều có đường dây tư vấn miễn phí cho đối tượng nộp thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế không ...

Thực Trạng Quyền Được Hoàn Thuế

Hiện thanh tra công ty giai đoạn 2008 – 2012 với lý do như kết luận của cơ quan thuế là VTS kê khai, nộp thuế không đúng các quy định của chính sách ưu đãi thuế áp dụng đối với các DN niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí