Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính thuế tại Chi Cục Thuế thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường  Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ  Chí Minh Nguyễn Thúy Huỳnh Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Hài Lòng Của Người Nộp Thuế Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Hành Chính Thuế Tại Chi Cục Thuế ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số