An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam

Xem tất cả 135 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam - 16

An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam - 16

Công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi , Hà Nội. 11. Bộ Lao động- Thương binh và xã hội (2003), Thông tư 23/TT- BLĐ- TBXH ngày 03/11 quy định, hướng dẫn thủ tục đăng kí ...

An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam - 15

An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam - 15

Thứ ba, nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động . Cùng với công tác tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và công tác quản lý, thanh tra, xử phạt vi phạm pháp luật về an ...

Nâng Cao Hiệu Quả Áp Dụng Pháp Luật Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động.

Nâng Cao Hiệu Quả Áp Dụng Pháp Luật Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động.

Nhìn chung pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đang ngày càng được hoàn thiện, đầy đủ theo hướng bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời ngày càng có nhiều quy định cụ thể hóa các cam kết ...

Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Việc Hoàn Thiện Pháp Luật Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động.

Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Việc Hoàn Thiện Pháp Luật Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động.

Động. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vốn trầm trọng trong các doanh nghiệp hiện nay khiến cho quy định đó chỉ là một điều khoản trên giấy mà hoàn toàn không thực hiện được. Quá trình ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực thi các ...

Thực Trạng Khắc Phục Hậu Quả Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp Và Tình Hình Thanh Tra, Xử

Thực Trạng Khắc Phục Hậu Quả Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp Và Tình Hình Thanh Tra, Xử

Thức có rất nhiều yếu tố tiến bộ hơn các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh, nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động. Trong khi đó, rất nhiều người ...

Thực Tiễn Áp Dụng Các Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi.

Thực Tiễn Áp Dụng Các Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi.

Nguồn: Cục quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế Thời gian làm việc liên tục và kéo dài, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và một số doanh nghiệp đặc thù ( dệt may, giày da, chế biến thủy sản, hải sản…) nên thời gian ...

Tình Trạng Thực Hiện Các Quy Định Về An Toàn Nghề Nghiệp Và Bảo Vệ Sức Khỏe Của Người

Tình Trạng Thực Hiện Các Quy Định Về An Toàn Nghề Nghiệp Và Bảo Vệ Sức Khỏe Của Người

Trong khi đó, người lao động trong các doanh nghiệp hiểu biết và quan niệm về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động rất đơn giản. Do nhu cầu làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình cũng như phải làm việc trong điều kiện khó khăn và ...

Thực Tiễn Thực Hiện Các Quy Định Pháp Luật Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Ở Việt

Thực Tiễn Thực Hiện Các Quy Định Pháp Luật Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động Ở Việt

Nhưng giữ BLLĐ nước ta và Công ước của ILO lại có nội hàm không giống nhau. Và ngay trong cùng hệ thống pháp luật quốc gia, nội hàm của khái niệm trẻ em của ngành luật lao động cũng khác với ngành luật hình sự. ( theo cách xác định ...

Quy Định Về Thanh Tra Và Xử Lý Các Trường Hợp Vi Phạm Quy Định Về An Toàn, Vệ Sinh Lao Động

Quy Định Về Thanh Tra Và Xử Lý Các Trường Hợp Vi Phạm Quy Định Về An Toàn, Vệ Sinh Lao Động

- Gây ra hậu quả nhất định đối với người lao động như : tổn thương cho bất kì bộ phận, chức năng nào của cơ thể ; hoặc tử vong. - Xảy ra trong quá trình lao động. - Gắn liền với công việc, nhiệm vụ được giao. Quy định như ...

Giờ Làm Việc Tối Đa Cho Phép Của Một Số Nước

Giờ Làm Việc Tối Đa Cho Phép Của Một Số Nước

Theo quy định tại Điều 69 BLLĐ và khoản 2 Điều 1 Nghị định 109/2002/NĐ-CP thì thời giờ làm thêm không được vượt quá 4 giờ trong một ngày. Trong trường hợp quy định thời giờ làm việc theo tuần thì tổng hợp thời giờ làm việc bình ...

Các Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi

Các Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi

3. Phải tổ chức đội cấp cứu 4. Đội cấp cứu và người lao động phải được thường xuyên tập luyện. Pháp luật còn dự liệu trường hợp đối với các đơn vị nhỏ như sau: Đối với các đơn vị nhỏ, người sử dụng lao động ...

Thực Trạng Các Quy Định Pháp Luật Về An Toàn Lao Động Và Vệ

Thực Trạng Các Quy Định Pháp Luật Về An Toàn Lao Động Và Vệ

Chương 2‌ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 2.1. Thực trạng các quy định pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động 2.1.1. Các quy định chung về bảo đảm an toàn, ...

Ý Nghĩa Của Pháp Luật Về An Toàn Lao Động Và Vệ Sinh Lao Động

Ý Nghĩa Của Pháp Luật Về An Toàn Lao Động Và Vệ Sinh Lao Động

Sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng nội quy về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp mình, đồng thời các biện pháp về an toàn, vệ sinh lao động phải được thể hiện trong kế hoạch sản ...

Sự Điều Chỉnh Của Pháp Luật Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao

Sự Điều Chỉnh Của Pháp Luật Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao

Hóa lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các chủ doanh nghiệp thì vấn đề đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động càng trở nên bức xúc. Chạy theo lợi nhuận, người sử dụng lao động có thể giảm thiểu mọi chi phí, bao gồm ...

An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam - 2

An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam - 2

Nguyên nhân chính để xảy ra tai nan lao đ ộng một mặt do chủ sử dụng lao động thiếu quan tâm cải thiện điều kiện làm việc an toàn. Mặt khác, do ý thức tự giác chấp hành nội quy, quy chế làm việc đảm bảo an toa ̀ n lao đông của ...

An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam - 1

An toàn lao động và vệ sinh lao động theo Luật Lao động Việt Nam - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Cấn Thùy Dung An Toàn Lao Động Và Vệ Sinh Lao Động Theo Pháp Luật Lao Động Việt Nam Chuyên Ngành : Luật Kinh Tế Mã Số : 60 38 50 Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Người Hướng Dẫn Khoa Học : Pgs. Ts. Lê Thị ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top