Pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – những vấn đề lý luận và thực tiễn - 9

30. Phạm Công Bảy - Tòa Lao động Tòa án nhân dân tối cao, Giải quyết tranh chấp lao động tại TAND – từ pháp luật đến thực tiễn và một số kiến nghị, Tạp chí Luật học số 9/2009;

31. Phương Loan - Hoàng Yến (24/06/2013), Doanh nghiệp thờ ơ với Luật Lao động

– Bài 1: Những bài học tốn kém, Báo điện tử pháp luật thành phố Hồ Chí Minh;

32. PGS. TS Lê Thị Hoài Thu (2012), Pháp luật về quan hệ lao động Việt Nam – thực trạng và phương hướng hoàn thiện;

33. Tòa án nhân dân tối cao (1999), Báo cáo Tổng kết công tác ngành Tòa án 1999;

34. Tòa án nhân dân tối cao (2008), Báo cáo Tổng kết công tác ngành Tòa án 2008;

35. Tòa án nhân dân tối cao (2014), Báo cáo Tổng kết công tác ngành Tòa án 2014;

36. Tổ chức lao động quốc tế, Thuật ngữ quan hệ công nghiệp và các khái niệm liên quan, Văn phòng lao động quốc tế Đông Nam Á (ILO/EASMAT), Băng Cốc, 1996;

37. Trần Thị Thúy Lâm (2009), Những vấn đề cần sửa đổi về HĐLĐ trong BLLĐ, Tạp chí Luật học (9/2009);

38. Trần Hoàng Hải, Đỗ Hải Hà (2011), Hoàn thiện qui định về trách nhiệm của NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp;

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 73 trang: Pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – những vấn đề lý luận và thực tiễn

39. Trần Long (2013), Công ty TNHH S&H VINA đơn phương chấm dứt HĐLĐ với 33 công nhân: “Thảm đỏ không để …. chùi chân”, Tạp chí điện tử Pháp lý;

40. TS. Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên), TS. Nguyễn Xuân Thu, TS. Đỗ Thị Dung, Bình luận khoa học Bộ luật Lao động, NXB Lao động 2015;

Pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – những vấn đề lý luận và thực tiễn - 9

41. Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2010), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Bimage 1

Danh mục

Bài viết tương tự

Bimage 2
Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số