Pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – những vấn đề lý luận và thực tiễn - 9

30. Phạm Công Bảy - Tòa Lao động Tòa án nhân dân tối cao, Giải quyết tranh chấp lao động tại TAND – từ pháp luật đến thực tiễn và một số kiến nghị, Tạp chí Luật học số 9/2009;

31. Phương Loan - Hoàng Yến (24/06/2013), Doanh nghiệp thờ ơ với Luật Lao động

– Bài 1: Những bài học tốn kém, Báo điện tử pháp luật thành phố Hồ Chí Minh;

32. PGS. TS Lê Thị Hoài Thu (2012), Pháp luật về quan hệ lao động Việt Nam – thực trạng và phương hướng hoàn thiện;

33. Tòa án nhân dân tối cao (1999), Báo cáo Tổng kết công tác ngành Tòa án 1999;

34. Tòa án nhân dân tối cao (2008), Báo cáo Tổng kết công tác ngành Tòa án 2008;

35. Tòa án nhân dân tối cao (2014), Báo cáo Tổng kết công tác ngành Tòa án 2014;

36. Tổ chức lao động quốc tế, Thuật ngữ quan hệ công nghiệp và các khái niệm liên quan, Văn phòng lao động quốc tế Đông Nam Á (ILO/EASMAT), Băng Cốc, 1996;

37. Trần Thị Thúy Lâm (2009), Những vấn đề cần sửa đổi về HĐLĐ trong BLLĐ, Tạp chí Luật học (9/2009);

38. Trần Hoàng Hải, Đỗ Hải Hà (2011), Hoàn thiện qui định về trách nhiệm của NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp;

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 73 trang: Pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – những vấn đề lý luận và thực tiễn

39. Trần Long (2013), Công ty TNHH S&H VINA đơn phương chấm dứt HĐLĐ với 33 công nhân: “Thảm đỏ không để …. chùi chân”, Tạp chí điện tử Pháp lý;

40. TS. Lưu Bình Nhưỡng (chủ biên), TS. Nguyễn Xuân Thu, TS. Đỗ Thị Dung, Bình luận khoa học Bộ luật Lao động, NXB Lao động 2015;

Pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – những vấn đề lý luận và thực tiễn - 9

41. Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2010), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 23/04/2022
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số