Đánh giá hoạt động truyền thông marketing của Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng - 15

Câu 10: Để Eagle Tourist được mọi người biết đến nhiều hơn, theo Quý khách Eagle Tourist nên làm gì? (Có thể chọn nhiều phương án)

Quảng cáo nhiều hơn nữa trên Internet (Mạng xã hội, Facebook, Website, Blog, các diễn

đàn...)

Thường xuyên có nhiều chương trình khuyến mãi hợp lý hơn

Thường xuyên tổ chức các sự kiện, các hoạt động xã hội

Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng mua tour của Eagle Tourist

Khác: ……………………………………………………………………………………


II. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Anh/chị vui lòng đánh dấu “X” vào ô thích hợp nhất.

1. Giới tính: Nam Nữ

2. Độ tuổi:

Dưới 23 tuổi Từ 24 - 40 tuổi

Trường Đại học Kinh tế Huế

Từ 41 - 55 tuổi Trên 55 tuổi

3. Trình độ học vấn

Tiểu học Trung học

Cao đẳng/ Đại học Trên đại học

Khác

4. Nghề nghiệp

Cán bộ, công nhân viên Sinh viên

Buôn bán, kinh doanh Về hưu

Khác

5. Vùng miền đang sinh sống:

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam


Xin chân thành cám ơn sự đóng góp của Quý khách !
Câu 1:

PHỤ LỤC SPSS


InternetFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

109

95.6

95.6

95.6

Không

5

4.4

4.4

100.0

Total

114

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 148 trang tài liệu này.

Đánh giá hoạt động truyền thông marketing của Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo và Du lịch Đại Bàng - 15


Email


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

22

19.3

19.3

19.3

Không

92

80.7

80.7

100.0

Total

114

100.0

100.0Báo, tạp chí du lịch


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

15

13.2

13.2

13.2

Không

99

86.8

86.8

100.0

Total

114

100.0

100.0Tờ rơi


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Không

114

100.0

100.0

100.0


Trường Đại học Kinh tế Huế

Hội chợ, triễn lãm


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Không

114

100.0

100.0

100.0


Người thân, bạn bè


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

36

31.6

31.6

31.6

Không

78

68.4

68.4

100.0

Total

114

100.0

100.0Khác


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Không

114

100.0

100.0

100.0


Câu 2:


InternetFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

75

65.8

65.8

65.8

Không

39

34.2

34.2

100.0

Total

114

100.0

100.0Email


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

11

9.6

9.6

9.6

Không

103

90.4

90.4

100.0

Total

114

100.0

100.0Điện thoại/FaxFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

61

53.5

53.5

53.5

Không

53

46.5

46.5

100.0

Total

114

100.0

100.0Đặt chỗ trực tiếp


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

25

21.9

21.9

21.9

Không

89

78.1

78.1

100.0

Total

114

100.0

100.0Khác


Frequency

Percent

Missing

System

114

100.0


Câu 4:


StatisticsThể hiện sự chu đáo của công ty Eagle Tourist

Giúp anh/chị hiểu rõ về công ty cũng như các sản phẩm/dịch vụ của

công ty

Các hoạt động này làm cho anh/chị hài lòng

Để lại ấn tượng tốt đẹp về Eagle Tourist


N

Valid

114

114

114

114

Missing

0

0

0

0

Mean

3.25

3.12

3.83

3.79


Trường Đại học Kinh tế Huế

Thể hiện sự chu đáo của công ty Eagle Tourist


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Không đồng ý

12

10.5

10.5

10.5

Trung lập

68

59.6

59.6

70.2

Đồng ý

27

23.7

23.7

93.9

Hoàn toàn đồng ý

7

6.1

6.1

100.0

Total

114

100.0

100.0Giúp anh/chị hiểu rõ về công ty cũng như các sản phẩm/dịch vụ của công ty


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Không đồng ý

25

21.9

21.9

21.9

Trung lập

54

47.4

47.4

69.3

Đồng ý

31

27.2

27.2

96.5

Hoàn toàn đồng ý

4

3.5

3.5

100.0

Total

114

100.0

100.0Các hoạt động này làm cho anh/chị hài lòng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Không đồng ý

2

1.8

1.8

1.8

Trung lập

33

28.9

28.9

30.7

Đồng ý

61

53.5

53.5

84.2

Hoàn toàn đồng ý

18

15.8

15.8

100.0

Total

114

100.0

100.0Để lại ấn tượng tốt đẹp về Eagle Tourist


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Trung lập

43

37.7

37.7

37.7Đồng ý

52

45.6

45.6

83.3

Hoàn toàn đồng ý

19

16.7

16.7

100.0

Total

114

100.0

100.0Câu 5:


StatisticsNhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với

Anh/chị

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh

chóng.

Cách diễn đạt của nhân viên dễ hiểu

Tác phong, trang phục gọn gàng lịch sự

Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các

tour tuyến


N

Valid

114

114

114

114

114

Missing

0

0

0

0

0

Mean

3.44

3.64

3.19

3.89

3.32


Nhân viên công ty nhiệt tình và thân thiện khi tiếp xúc với Anh/chị


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

5

4.4

4.4

4.4

Không đồng ý

13

11.4

11.4

15.8

Trung lập

38

33.3

33.3

49.1

Đồng ý

43

37.7

37.7

86.8

Hoàn toàn đồng ý

15

13.2

13.2

100.0

Total

114

100.0

100.0Trường Đại học Kinh tế Huế

Nhân viên tư vấn cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác; giải đáp thắc mắc nhanh chóng.


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

3

2.6

2.6

2.6

Không đồng ý

11

9.6

9.6

12.3

Trung lập

26

22.8

22.8

35.1

Đồng ý

58

50.9

50.9

86.0

Hoàn toàn đồng ý

16

14.0

14.0

100.0

Total

114

100.0

100.0Cách diễn đạt của nhân viên dễ hiểu


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

4

3.5

3.5

3.5

Không đồng ý

14

12.3

12.3

15.8

Trung lập

59

51.8

51.8

67.5

Đồng ý

30

26.3

26.3

93.9

Hoàn toàn đồng ý

7

6.1

6.1

100.0

Total

114

100.0

100.0Tác phong, trang phục gọn gàng lịch sự


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Không đồng ý

12

10.5

10.5

10.5

Trung lập

18

15.8

15.8

26.3

Đồng ý

55

48.2

48.2

74.6

Hoàn toàn đồng ý

29

25.4

25.4

100.0

Total

114

100.0

100.0Nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ kiến thức về các tour tuyến


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative PercentValid

Không đồng ý

14

12.3

12.3

12.3

Trung lập

64

56.1

56.1

68.4

Đồng ý

21

18.4

18.4

86.8

Hoàn toàn đồng ý

15

13.2

13.2

100.0

Total

114

100.0

100.0


Câu 6:


StatisticsCác bài viết về công ty trên

báo, tạp chí du lịch

Tổ chức các buổi tọa đàm,

chia sẻ về công ty

Thường xuyên tổ chức các

hoạt động công ích


N

Valid

114

114

114

Missing

0

0

0

Mean

3.13

2.96

3.59


Các bài viết về công ty trên báo, tạp chí du lịch


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

7

6.1

6.1

6.1

Không đồng ý

18

15.8

15.8

21.9

Trung lập

48

42.1

42.1

64.0

Đồng ý

35

30.7

30.7

94.7

Hoàn toàn đồng ý

6

5.3

5.3

100.0

Total

114

100.0

100.0Trường Đại học Kinh tế Huế

Tổ chức các buổi tọa đàm, chia sẻ về công ty


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

4

3.5

3.5

3.5

Không đồng ý

27

23.7

23.7

27.2

Trung lập

54

47.4

47.4

74.6

Đồng ý

28

24.6

24.6

99.1

Hoàn toàn đồng ý

1

.9

.9

100.0

Total

114

100.0

100.0Thường xuyên tổ chức các hoạt động công ích


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

1

.9

.9

.9

Không đồng ý

11

9.6

9.6

10.5

Trung lập

34

29.8

29.8

40.4

Đồng ý

56

49.1

49.1

89.5

Hoàn toàn đồng ý

12

10.5

10.5

100.0

Total

114

100.0

100.0


Câu 7:

A.Quảng cáongoài trời (Bảng hiệu)

Statistics


Kích thước đủ lớn dễ gây sự chú ý

Nội dung thông tin đầy đủ

Màu sắc thu hút

Vị trí đặt dễ nhìn

N

Valid

114

114

114

114

Missing

0

0

0

0

Mean

3.54

3.42

3.35

3.04


Kích thước đủ lớn dễ gây sự chú ý


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Hoàn toàn không đồng ý

3

2.6

2.6

2.6

Không đồng ý

13

11.4

11.4

14.0Trung lập

34

29.8

29.8

43.9

Đồng ý

48

42.1

42.1

86.0

Hoàn toàn đồng ý

16

14.0

14.0

100.0

Total

114

100.0

100.0Nội dung thông tin đầy đủ


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

5

4.4

4.4

4.4

Không đồng ý

12

10.5

10.5

14.9

Trung lập

36

31.6

31.6

46.5

Đồng ý

52

45.6

45.6

92.1

Hoàn toàn đồng ý

9

7.9

7.9

100.0

Total

114

100.0

100.0Màu sắc thu hút


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

7

6.1

6.1

6.1

Không đồng ý

14

12.3

12.3

18.4

Trung lập

35

30.7

30.7

49.1

Đồng ý

48

42.1

42.1

91.2

Hoàn toàn đồng ý

10

8.8

8.8

100.0

Total

114

100.0

100.0Trường Đại học Kinh tế Huế

Vị trí đặt dễ nhìn


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

8

7.0

7.0

7.0

Không đồng ý

22

19.3

19.3

26.3

Trung lập

45

39.5

39.5

65.8

Đồng ý

36

31.6

31.6

97.4

Hoàn toàn đồng ý

3

2.6

2.6

100.0

Total

114

100.0

100.0


B. Quảng cáo qua Website

StatisticsGiao diện website được thiết kế hợp lý,

bắt mắt

Nội dung thông tin được cung cấp đầy

đủ, chính xác

Cách thức đặt tour trực tuyến đơn giản,

nhanh chóng

Thông tin liên hệ rõ ràng, xác thực

N

Valid

114

114

114

114

Missing

0

0

0

0

Mean

3.49

3.20

3.12

3.46


Giao diện website được thiết kế hợp lý, bắt mắt


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

3

2.6

2.6

2.6

Không đồng ý

13

11.4

11.4

14.0

Trung lập

35

30.7

30.7

44.7

Đồng ý

51

44.7

44.7

89.5

Hoàn toàn đồng ý

12

10.5

10.5

100.0

Total

114

100.0

100.0Nội dung thông tin được cung cấp đầy đủ, chính xác


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Hoàn toàn không đồng ý

4

3.5

3.5

3.5

Không đồng ý

22

19.3

19.3

22.8Trung lập

39

34.2

34.2

57.0

Đồng ý

45

39.5

39.5

96.5

Hoàn toàn đồng ý

4

3.5

3.5

100.0

Total

114

100.0

100.0Cách thức đặt tour trực tuyến đơn giản, nhanh chóng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

2

1.8

1.8

1.8

Không đồng ý

28

24.6

24.6

26.3

Trung lập

41

36.0

36.0

62.3

Đồng ý

40

35.1

35.1

97.4

Hoàn toàn đồng ý

3

2.6

2.6

100.0

Total

114

100.0

100.0Thông tin liên hệ rõ ràng, xác thực


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

2

1.8

1.8

1.8

Không đồng ý

10

8.8

8.8

10.5

Trung lập

40

35.1

35.1

45.6

Đồng ý

58

50.9

50.9

96.5

Hoàn toàn đồng ý

4

3.5

3.5

100.0

Total

114

100.0

100.0


C. Quảng cáo qua mạng xã hội (Facebook)


Trường Đại học Kinh tế Huế

Statistics


Thông tin mới về công ty được

cập nhật thường xuyên

Nội dung, hình ảnh đăng tải

rõ ràng, lôi cuốn

Cập nhật thông tin về các địa

điểm du lịch hấp dẫn


N

Valid

114

114

114

Missing

0

0

0

Mean

3.61

3.66

3.54


Thông tin mới về công ty được cập nhật thường xuyên


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

3

2.6

2.6

2.6

Không đồng ý

16

14.0

14.0

16.7

Trung lập

23

20.2

20.2

36.8

Đồng ý

53

46.5

46.5

83.3

Hoàn toàn đồng ý

19

16.7

16.7

100.0

Total

114

100.0

100.0Nội dung, hình ảnh đăng tải rõ ràng, lôi cuốn


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

4

3.5

3.5

3.5

Không đồng ý

11

9.6

9.6

13.2

Trung lập

28

24.6

24.6

37.7

Đồng ý

48

42.1

42.1

79.8

Hoàn toàn đồng ý

23

20.2

20.2

100.0

Total

114

100.0

100.0Cập nhật thông tin về các địa điểm du lịch hấp dẫn


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Hoàn toàn không đồng ý

3

2.6

2.6

2.6Không đồng ý

14

12.3

12.3

14.9

Trung lập

33

28.9

28.9

43.9

Đồng ý

47

41.2

41.2

85.1

Hoàn toàn đồng ý

17

14.9

14.9

100.0

Total

114

100.0

100.0


Câu 8:


Statistics


Thường xuyên tổ chức các sự kiện như hội

chợ thương mại, triển lãm; lễ kỉ niệm,…

Các sự kiện được công

khai trước công chúng

Các thông tin về sự kiện

đầy đủ, chính xác

N

Valid

114

114

114

Missing

0

0

0

Mean

3.03

2.96

3.14


Thường xuyên tổ chức các sự kiện như hội chợ thương mại, triển lãm; lễ kỉ niệm,…


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

7

6.1

6.1

6.1

Không đồng ý

24

21.1

21.1

27.2

Trung lập

48

42.1

42.1

69.3

Đồng ý

29

25.4

25.4

94.7

Hoàn toàn đồng ý

6

5.3

5.3

100.0

Total

114

100.0

100.0Trường Đại học Kinh tế Huế

Các sự kiện được công khai trước công chúng


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

4

3.5

3.5

3.5

Không đồng ý

27

23.7

23.7

27.2

Trung lập

54

47.4

47.4

74.6

Đồng ý

28

24.6

24.6

99.1

Hoàn toàn đồng ý

1

.9

.9

100.0

Total

114

100.0

100.0Các thông tin về sự kiện đầy đủ, chính xác


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

5

4.4

4.4

4.4

Không đồng ý

29

25.4

25.4

29.8

Trung lập

34

29.8

29.8

59.6

Đồng ý

37

32.5

32.5

92.1

Hoàn toàn đồng ý

9

7.9

7.9

100.0

Total

114

100.0

100.0


Câu 9:


StatisticsCác sản phẩm khuyến mãi

đa dạng và có giá trị

Các chương trình

khuyến mãi hấp dẫn

Thời gian khuyến

mãi hợp lý

Hoạt động khuyến mãi

độc đáo, thu hút

N

Valid

114

114

114

114

Missing

0

0

0

0

Mean

3.05

3.53

3.47

2.94


Các sản phẩm khuyến mãi đa dạng và có giá trị


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


Valid

Hoàn toàn không đồng ý

3

2.6

2.6

2.6

Không đồng ý

29

25.4

25.4

28.1

Trung lập

46

40.4

40.4

68.4

Xem tất cả 148 trang.

Ngày đăng: 08/07/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí