Sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy học Lịch sử Việt Nam Lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Bính, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định - 16

Những viên gạch chạm khắc hình Garuda trong khu Hoàng thành Thăng Long cho thấy hình ảnh Garuda đang nâng trên lưng một góc cung điện (viên gạch góc) với vẻ mặt khá dữ như sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào dám xâm phạm tới nơi mà Garuda ...

Sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy học Lịch sử Việt Nam Lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Bính, huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định - 14

Về vấn đề lịch sử quan tâm. Câu 10: Thầy (cô) có những đề xuất gì để việc sử dụng di sản Hoàng thành Thăng Long trong dạy học Lịch sử đạt hiệu quả? . . Thông tin cá nhân: Họ và tên: . . Công tác tại trường THPT:. PHIẾU KHẢO ...

Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16, Trang 17,

Trang chủ Tài liệu miễn phí