Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 17

Trong xu thế phát triển và hội nhập, với tiềm lực và thành quả đạt được qua 56 năm hoạt động, cùng với những giải pháp đúng đắn và nỗ lực của BIDV, tác giả tin tưởng trong tương lai BIDV sẽ trở thành tập đoàn tài chính như ...

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 16

 Công tác kiểm tra, phòng ngừa : Tăng cường hệ thống cảnh báo thông tin tín dụng của hệ thống BIDV và toàn ngành NH. Việc kết nối thông tin về lịch sử khách hàng vay vốn là hướng theo chuẩn mực quốc tế, điều này giúp hạn chế ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí