Ảnh hưởng của mưa đến sự ổn định của đập đất Việt An - 4
0.491Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 41 trang tài liệu này.


Ảnh hưởng của mưa đến sự ổn định của đập đất Việt An - 4

29 286 7

1 5


3 4 8 9

1


10 11

1 2 22 23

2

12 13

25 24

18

0 19

1415

1

7

3 16


Hình 4.15 : Kết quả ổn định khi có mưa q = 5.10-8 = K


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc phân tích thấm và ổn định của công trình đất đắp nói chung và của đập đất nói riêng cần đưa vào đầy đủ các yếu tố tác động bất lợi đối với công trình. Qua nghiên cứu, luận văn đưa ra một số kết luận và kiến nghị sau.

a) Kết luận

1/ Khi mưa lớn, sự thấm vào bề mặt công trình sẽ làm dâng cao đường bảo hoà; dẫn đến hệ số ổn định của mái đập giảm đáng kể khi kể đến thấm mái đập do mưa.

2/ Phần mền Geoslope của Canada là một chương trình phân tích thiết kế địa kỹ thuật rất ưu việt. Chương trình mô phỏng đầy đủ các yếu tố tác động vào công trình bằng nhiều phương pháp khác nhau. Đặc biệt Seep và Slope có thể giải quyết bất kỳ bài toán nào từ đơn giản đến phức tạp. Chương trình có thể liên kết các mô dun với nhau để phân tích tính toán chính xác.


3/ Phần tử hửu hạn là một phương pháp cho độ chính xác cao trong cơ học nói chung và đặc biệt là bài toán thấm nói riêng. Các bài toán phân tích thấm, ứng suất. . . dùng lý thuyết phần tử hửu hạn cho kết quả rất tốt.

b) Kiến nghị

1/ Khi tính toán thiết kế công trình đất đắp nói chung và đập đất hồ chứa nói riêng cần quan tâm đến sự thấm vào mặt đập do mưa, đặc biệt khi mưa lớn;

2/ Nên sử dụng phần mềm Geoslope để phân tích, thiết kế địa kỹ thuật;

3/ Cần nâng cấp và tu bổ mái đập hạ lưu đập Việt An để

tránh sạt lở mái đập khi mưa lớn;

c) Hướng phát triển của đề tài

1/ Tính toán và đưa vào điệu kiện biên một tốc độ thấm của mưa với cường độ mưa thay đổi theo thời gian;

2/ Phát triển tính toán thấm và ổn định của đập theo không

gian;

Xem tất cả 41 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 27/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *