Ứng dụng mã nguồn mở Nukeviet xây dựng website rau sạch Túy Loan - 10

3.3.2.8. Trang chi tiết sản phẩm

Trang chứa nội dung chi tiết sản phẩm, thông tin địa điểm sản xuất, giá cả, đặt hàng, đánh giá điểm cho sản phẩm và phần bình luận về sản phẩm.

Hình 3 16 Giao diệ ệ n trang chi tiế ế t sả ả n phẩ ẩ m 3 3 2 9 Trang chi tiết 1


Hình 3. 16. Giao diện trang chi tiếết sản phẩm

3.3.2.9. Trang chi tiết giỏ hàng

Trong trang này chứa tất cả những mặt hàng mà khách hàng đã mua và hiển thị các thông tin như STT, Ảnh, Sản Phẩm, giá, số lượng, đơn vị. Thuận tiện cho khách hàng có thể tra cứu xem có đúng những mặt hàng mà mình đã mua hay không nếu mua dư thì có thể xóa bớt đi sản phẩm không cần thiết và khách hàng cũng có thể mua thêm sản phẩm hoặc thêm số lượng sản phẩm cần mua.

Hình 3 17 Giao diệ ệ n trang chi tiế ế t giỏ ỏ hàng 3 3 2 10 Trang kiểm tra đơn 2

Hình 3. 17. Giao diện trang chi tiếết giỏhàng

3.3.2.10. Trang kiểm tra đơn hàng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 82 trang tài liệu này.

trang này hiện các hộp thoại yêu cầu khách hàng nhập các thông tin về địa chỉ nhận hàng và chấp nhận thanh toán đơn hàng.

Hình 3 18 Giao diệ ệ n trang kiể ể m tra đ đ ơ ơ n hàng 3 3 2 11 Trang gửi thông 3

Hình 3. 18. Giao diện trang kiểm tra đđơơn hàng

3.3.2.11. Trang gửi thông tin đặt hàng.


Hình 3 19 Giao diệ ệ n trang gử ử i thông tin đ đ ặ ặ t hàng 3 3 2 12 Trang thanh 4


Hình 3. 19. Giao diện trang gửi thông tin đđt hàng

3.3.2.12. Trang thanh toán bằng ngân lượng


Hình 3 20 Giao diệ ệ n trang hanh toán bằ ằ ng ngân lư ư ợ ợ ng KẾT LUẬN VÀ 5


Hình 3. 20. Giao diện trang hanh toán bằng ngân lưưng


KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE

Kết quả đạt được

Gần một tháng nghiên cứu phát triển đề tài, về cơ bản đã hoàn thành website kinh doanh rau sạch cho hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau sạch Túy Loan cùng một bản báo cáo tóm tắt đề tài. Website đã đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng và của người quản trị website.

Việc tìm hiểu, nghiên cứu hệ quản trị n ộ i d u n g mã nguồn mở NukeViet cũng đem đến cho tác giả một hướng mới trong việc xây dựng website. Góp phần vào việc phát triển hệ quản trị nội dung này ngày càng rộng rãi hơn.

Những hạn chế và hướng phát triển

- Những hạn chế

Website còn những mặt hạn chế về thông tin truy cập, tài liệu tham khảo trên website chưa nhiều.

Chưa xây dựng module thống kê kết quả hoạt động kinh doanh và tự động xây dựng báo cáo hoạt động.

- Hướng phát triển

Sẽ xây dựng module thống kê kết quả hoạt động kinh doanh và tự động xây dựng báo cáo hoạt động.

Tiến hành xây dựng chỉnh sửa giao diện cho thẩm mỹ hơn.

Tiến hành xây dựng thêm hộp thoại hổ trợ trực tuyến cho website


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu hướng dẫn thiết kế website bằng nukeviet http://nukeviet.vn

[2] Video hướng dẫn xây dựng website bằng nukeviet http://youtube.com

[3] Tài liệu thương mại điện tử.


SVTH: Đào Duy Sơn – Lớp: CCTM07A 71

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Xem tất cả 82 trang.

Ngày đăng: 13/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí