Hạn Chế Của Thương Mại Điện Tử Hạn Chế Về Kỹ Thuật

Của VAN là một hệ thống thư điện tử cho phép các máy tính điện tử liên lạc được với nhau, và hoạt động như một phương tiện lưu trữ và tìm kiếm; khi nối vào VAN, một doanh nghiệp có thể liên lạc với nhiều máy tính điện tử ...

Vài Nét Về Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Nukeviet

NukeViet là một hệ quản trị nội dung (Content Management System – CMS) cho phép chúng ta quản lý các cổng thông tin điện tử trực tuyến, block cá nhân, các gian hàng trực tuyến, trang tin tức danh cho tổ chức trên Internet. NukeViet là phần mềm mã ...

Tiến Trình Cài Đặt Nukeviet 3 Trên Localhost

NukeViet là Anh Tú lên tiếng phản đối. Sau những tranh luận hết sức gay gắt, NukeVN.Com chính thức đóng cửa sau đó vài tuần. Ngày 05-10-2007, Anh Tú từ bỏ qua dự án LaVie Portal để quay lại phát triển NukeViet và hỗ trợ người dùng tại ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí