Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả giám sát, phát hiện, điều trị tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, 2018- 2019 - 22TT

NỘI DUNG CÂU HỎI

TRẢ LỜI

hóaĐi vào vùng SRLH

Khác………………….


5


19

Theo Anh/chị (ông/bà) bệnh sốt có thuốc điều trị không

Có Không

Không biết

1

2

3


20


Theo Anh/chị (ông/bà) các biện pháp phòng bệnh sốt rét

Phun hóa chất diệt muỗi

Ngủ màn Ngủ màn tẩm hóa chất Vệ sinh môi trường

Không biết

1

2

3

4

5

IV

THÁI ĐỘ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT


21


Theo Anh/chị (ông/bà) sốt rét là bệnh nguy hiểm

Rất đồng ý

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

1

2

3

4


22


Theo Anh/chị (ông/bà) bệnh sốt rét điều trị bằng thuốc

Rất đồng ý

Đồng ý

Không đồng ý Không ý kiến

1

2

3

4


23


Theo Anh/chị (ông/bà) bệnh sốt rét phòng ngừa được

Rất đồng ý

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

1

2

3

4

V

THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT RÉT

24

Theo Anh/chị (ông/bà) biện pháp phòng

ngừa sốt rét tại hộ gia đình là

Ngủ màn thường xuyên

buổi tối

1

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 201 trang: Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả giám sát, phát hiện, điều trị tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, 2018- 2019

Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả giám sát, phát hiện, điều trị tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, 2018- 2019 - 22TT

NỘI DUNG CÂU HỎI

TRẢ LỜI

hóaThoa kem xua buổi tối Thỉnh thoảng ngủ màn

buổi tối

Không ngủ màn

2


3

4


25


Theo Anh/chị (ông/bà) biện pháp phòng ngừa sốt rét khi ngủ rừng, rẫy là

Ngủ màn thường xuyên

buổi tối Thoa kem xua buổi tối Thỉnh thoảng ngủ màn

buổi tối

Không ngủ màn

1


2


3

4


26

Khi bị sốt Anh/chị (ông/bà) có đến cơ sở y tế khám bệnh không

Có Không

Để bệnh tự hết

1

2

3

VI

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
1

Kết quả soi kính hiển vi

Dương tính

Âm tính

1

0

Nếu dương tính ghi rõ KST

………………………………


2

Kết quả Test nhanh

Dương tính

Âm tính

1

0

Nếu dương tính ghi rõ KST

…………………………………


3

Kết quả Real time PCR

Dương tính

Âm tính

1

0

Nếu dương tính ghi rõ KST

………………………………

Điều tra viên


Phụ lục 3

PHIẾU GIÁM SÁT

NGƯỜI NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

Koanh tròn vào ô được chọn

TT

NỘI DUNG CÂU HỎI

TRẢ LỜI

hóa

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

1

Họ và tên người nhiễm KSTSR

…………………………

2

Tuổi3

Giới

Nam

Nữ

1

0


4


Nghề nghiệp

Kinh Hoa Khơ me

Khác

1

2

3

4


5


Dân tộc

Làm rẫy Buôn bán nhỏ Học sinh/sinh viên

Cán bộ CNV

Khác

1

2

3

4

5


6

Người dân nhiễm KSTSR do

(Nếu nhiễm KSTSR do P. falciparum chuyển II;

Nếu nhiễm KSTSR phối hợp có P. falciparum chuyển III; Nếu nhiễm KSTSR do P. vivax chuyển IV;)

P. falciparum

PH

P. vivax

1

2

3

II: Điều trị bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sốt rét do P. falciparum đơn thuần bằng

thuốc arterakine và primaquin 13,2 mg

Đánh dấu (X) vào ô có hoặc không

Liều thuốc arterakine tính theo cân nặng

Điều trịF1

< 8kg

Không

1

D0: Ngày thứ 1 uống ½ viên2

D1: Ngày thứ 2 uống ½ viên3

D2: Ngày thứ 3 uống ½ viênF2

8 - <17 kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 1 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 1 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 1 viênF3

17 - <25 kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 1,5 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 1,5 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 1,5 viênF4

25 - <36kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 2 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 2 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 2 viênF5

36 - < 60kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 3 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 3 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 3 viênF6

≥ 60 kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 4 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 4 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 4 viênĐiều trị người nhiễm ký sinh trùng P. falciparum bằng thuốc primaquin 13,2 mg

Liều thuốc tính theo tuổi

Điều trị

1

D3: Từ 6 tháng - dưới 3 tuổi: 1/2 viên uống 1 lần

Không

2

D3: Từ 3 - dưới 5 tuổi: 1 viên uống 1 lần

3

D3: Từ 5 - dưới 12 tuổi: 2 viên uống 1 lần4

D3: Từ 12 - dưới 15 tuổi: 3 viên uống 1 lần5

Từ 15 tuổi trở lên: 4 viên uống 1 lầnF7

Kết quả xét nghiệm KSTSR sau điều trị

Không

1

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D32

Kết quả KSTSR dương tính ngày D33

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D74

Kết quả KSTSR dương tính ngày D75

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D146

Kết quả KSTSR dương tính ngày D147

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D288

Kết quả KSTSR dương tính ngày D28

III: Điều trị bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sốt rét phối hợp có P. falciparum bằng

thuốc arterakine và primaquin 13,2 mg

Đánh dấu (X) vào ô đúng hoặc sai

Liều thuốc arterakine tính theo cân nặng

Điều trị

P1

< 8kg

Không

1

D0: Ngày thứ 1 uống ½ viên2

D1: Ngày thứ 2 uống ½ viên3

D2: Ngày thứ 3 uống ½ viênP2

8 - <17 kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 1 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 1 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 1 viênP3

17 - <25 kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 1,5 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 1,5 viên

3

D2: Ngày thứ 3 uống 1,5 viênP4

25 - <36kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 2 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 2 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 2 viênP5

36 - < 60kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 3 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 3 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 3 viênP6

≥ 60 kg1

D0: Ngày thứ 1 uống 4 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 4 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 4 viênLiều thuốc primaquin 13,2 mg tính theo tuổi

Không

1

6 tháng - dưới 3 tuổi: 1/4 viên/ngày x 14 ngày2

3 - dưới 5 tuổi: 1/2 viên/ngày x 14 ngày3

5 - dưới 12 tuổi: 1 viên/ngày x 14 ngày4

12 - dưới 15 tuổi: 1,5 viên/ngày x 14 ngày5

Từ 15 tuổi trở lên: 2 viên/ngày x 14 ngàyP7

Kết quả xét nghiệm KSTSR sau điều trị

Không

1

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D32

Kết quả KSTSR dương tính ngày D33

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D74

Kết quả KSTSR dương tính ngày D75

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D146

Kết quả KSTSR dương tính ngày D147

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D288

Kết quả KSTSR dương tính ngày D28
IV: Điều trị bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sốt rét do P. vivax bằng thuốc

chloropuin phosphat và primaquin 13,2 mg

Đánh dấu (X) vào ô đúng hoặc sai

Liều thuốc chloropuin phosphat tính theo tuổi

Điều trị

V1

Dưới 1 tuổi

Không

1

D0: Ngày thứ 1 uống 1/2 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 1/2 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 1/2 viênV2

1 - dưới 5 tuổi1

D0: Ngày thứ 1 uống 1 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 1 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 1/2 viênV3

5 - dưới 12 tuổi1

D0: Ngày thứ 1 uống 2 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 2 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 1/2 viênV4

Từ 15 tuổi trở lên1

D0: Ngày thứ 1 uống 4 viên2

D1: Ngày thứ 2 uống 4 viên3

D2: Ngày thứ 3 uống 2 viênLiều thuốc primaquin tính theo tuổi

Điều trị

1

6 tháng - dưới 3 tuổi: 1/4 viên/ngày x 14 ngày

Không

2

3 - dưới 5 tuổi: 1/2 viên/ngày x 14 ngày3

5 - dưới 12 tuổi: 1 viên/ngày x 14 ngày4

12 - dưới 15 tuổi: 1,5 viên/ngày x 14 ngày5

Từ 15 tuổi trở lên: 2 viên/ngày x 14 ngàyV5

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM KSTSR SAU ĐIỀU TRỊ

Không

1

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D32

Kết quả KSTSR dương tính ngày D33

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D144

Kết quả KSTSR dương tính ngày D145

Lấy máu xét nghiệm ngày ngày D286

Kết quả KSTSR dương tính ngày D28Nghiên cứu viên

BẰNG THUỐC QUININ SULFAT VIÊN 250 MG

Ngày ……….. tháng ……….năm 201….

Mã số: _

Họ và tên bệnh nhân: ………………………………………………………. Tuổi:……………………………………………………………………….. Giới tính: …………………………………………………………………… Xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét ngày D…………

Khoanh tròn vào ô được chọn


PHẦN D: ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT


E0

Chọn tuổi của người bị bệnh sốt rét và chuyển xuống phần E. Nếu chọn 1 chuyển đến phần E1 Nếu chọn 2 chuyển đến phần E2 Nếu chọn 3 chuyển đến phần E3 Nếu chọn 4 chuyển đến phần E4

Nếu chọn 5 chuyển đến phần E5

Dưới 1 tuổi

1 - dưới 5 tuổi Trẻ từ 5 đến < 12 tuổi Trẻ từ 12 đến < 15 tuổi

Người ≥ 15 tuổi

1

2

3

4

5

Đánh dấu (X) vào ô có hoặc không

Liều chia theo tuổi (chia đều 3 lần mỗi ngày)

Điều trị

E1

Dưới 1 tuổi

Không

1

1 viên/ngày x 7 ngàyE2

1 - dưới 5 tuổi1

1,5 viên/ngày x 7 ngàyE3

5 - dưới 12 tuổi1

3 viên/ngày x 7 ngàyE4

12 - dưới 15 tuổi1

5 viên/ngày x 7 ngàyE5

Từ 15 tuổi trở lên1

6 viên/ngày x 7 ngàyE6

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM KSTSR SAU ĐIỀU TRỊ

(+)

(-)

1

Kết quả xét nghiệm KSTSR sau điều trịNghiên cứu viên

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số