Mô Hình Tổ Chức Cung Văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Tiệp

Cung văn hóa đã thực sự là cơ quan văn hóa cóa thu và thực hiện thu chi cân đối hàng năm và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ , các lớp học bằng chính nguồn thu của các hội viên mđóng góp Cung văn hóa luôn động viên khai thác ...

Nhu Cầu Văn Hóa Ở Đô Thị Hiện Nay.

Tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội . (định nghĩa văn hóa của P.giáo sư, viện sĩ Trần Ngọc Thêm) Theo quan điểm của thủ tướng Phạm Văn Đồng : Văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc, ...