Thực Tiễn Thực Hiện Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bị Can

Thức kỷ luật sau: Cảnh cáo; Phạt giam riêng ở buồng kỷ luật thuật từ 3 đến 12 ngày. Người bị phạt giam ở buồng kỷ luật có thể bị cùm chân. Thời gian bị cùm chân do Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam quyết định, ...

Thực Tiễn Thực Hiện Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bị Cáo

Cơ quan, khiến cho các vụ việc phải kéo dài vì sự vắng mặt, chậm trễ của bị can. 2.1.4. Thực tiễn thực hiện quyền và nghĩa vụ của bị cáo Về thực tiễn thực hiện quyền của bị cáo từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam được nhìn nhận ...

Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Quy Định Của Pháp Luật

Tạm giữ, bị can, bị cáo. Dẫn đến họ không khai báo thì bị cho là không thật thà khai báo, không ăn năn hối cải nên không được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó quyền tự bào chữa, quyền thu thập, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí