Tiêu Thụ Thủy Sản/người/năm Tại Mỹ Nguồn: Noaa, Năm 2010

1.2 Tổng quan tài liệu 1.2.1. Tình hình nghiên cứu thủy sản trên thế giới Đến nay đã có nhiều nhà khoa học và quản lý thủy sản trên thế giới đã công bố những công trình nghiên cứu cơ bản về hiện trạng nguồn lợi thủy sản, các ...

Nguồn Lợi Thủy Sản Việt Nam Năm 2010

Huyện đảo Cô Tô trọn vẹn nhằm hệ thống hóa các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. - Đề tài KC.09.20, 2008 của Phạm Hoàng Hải về “Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế xã hội; ...

Sản Lượng Khai Thác Thủy Sản Tỉnh Quảng Ninh Qua Các Năm

TT Loại hình nuôi Năm 2013 Ghi chú Diện tích (ha) Sản lượng (tấn) % Diện tích % sản lượng 4 Hải sản khác 2125 3878 12.64 15.47 6 Lồng bè (ô lồng) 7958 2865 11.43 Nuôi thân mềm, cá nước mặn lợ và thủy sản khác (tôm hùm.) Tổng 16809 25069 100 ...

Hiện Trạng Du Lịch Tại Huyện Đảo Cô Tô

Đồn - Cô Tô đảm bảo phương tiện đi lại của nhân dân huyện đảo. làm cho đời sống nhân dân nơi đây không ngừng được cải thiện. Cơ cấu kinh tế có sự phát triển cân đối. Với thành tích đã đạt được, năm 2004 nhân kỷ niệm ...

Hiện Trạng Nguồn Lợi Thủy Sản Huyện Đảo Cô Tô

Mặt khác khi Khu kinh tế Vân Đồn và Hải Hà phát triển trong thời gian tới sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài, tạo động lực quan trọng để Cô Tô trở thành khu du lịch sinh thái biển thu hút khách du lịch trong và ngoài ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí