Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng - 23

Phụ lục 4: Dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về các ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển sản xuất ...

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng - 22

PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu hỏi 1: Dành cho doanh nghiệp sản xuất thành phẩm Tên doanh nghiệp Tên người trả lời Địa chỉ Số điện thoại Số lượng lao động Năm bắt đầu kinh doanh (ở Việt Nam): Chức vụ: Số Fax: Gián tiếp: Email: ...

Adb (2007), Triển Vọng Phát Triển Châu Á: Việt Nam. Hà Nội.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (i) Tiếng Việt 1. ADB (2007), Triển vọng phát triển Châu Á: Việt Nam. Hà Nội. 2. Nguyễn Hoàng Ánh (2008), Nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng tham gia của các doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam (Đề ...

Phát Triển Nhanh Hệ Thống Dịch Vụ Phát Triển Kinh Doanh

Là bài học kinh nghiệm quý báu của các doanh nghiệp điện tử hàng đầu Nhật Bản ở ASEAN, nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực nội địa. ● Nâng cao việc xã hội hoá đào tạo để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn về nguồn ...

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng - 18

Bên cạnh đó, để có nguồn cung ứng lâu dài, chính phủ cần có các Vườn ươm doanh nghiệp chuyên ươm tạo và cung ứng doanh nghiệp sản xuất cho các lĩnh vực CNHT khác nhau. Cần lưu ý rằng, các doanh nghiệp trong mô hình vẫn cung ứng cho các ...

Chính Sách Khuyến Khích Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ

Sang các doanh nghiệp nội địa với việc tập trung vào các chương trình hỗ trợ liên kết mạnh với các đối tác cụ thể của cả phía doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa. Trong giai đoạn này, danh mục linh kiện nội địa hoá nên ...

Cách Thức Tìm Kiếm Doanh Nghiệp Cung Ứng Nội Địa

Hình 2.6 cho thấy tình hình cung ứng chi tiết linh kiện cho 3 tập đoàn trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Xe máy là lĩnh vực mà tỉ lệ nội địa hoá cao nhất. Ô tô là ngành mà Việt Nam hầu như chỉ lắp ráp và máy văn phòng là sản phẩm ...

Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Điện Tử Gia Dụng Ở Việt Nam

Đầu tư và lĩnh vực sản xuất linh phụ kiện và dịch vụ tin học. Tuy nhiên, đây cũng là tình trạng chung của các nước đang phát triển với ngành CNĐT mới bắt đầu được định hình. Mặc dù đã từng có các nhà máy sản xuất vật ...

Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Công Nghiệp Điện Tử Ở Việt Nam

(vi) Ngành dệt – may. Hiện nay các sản phẩm xơ sợi tổng hợp đều phải nhập khẩu. Ngành cơ khí chế tạo phụ tùng, chi tiết cho ngành dệt may hiện chưa phát triển. Hầu hết phụ tùng chi tiết máy móc thiết bị cũng như các nguyên phụ ...

Khái Niệm Công Nghiệp Hỗ Trợ Ngành Điện Tử Gia Dụng

Thác lợi thế theo quy mô và xuất khẩu sản phẩm hoặc linh kiện sang các nước khác. Chiến lược cạnh tranh này ở các công ty đa quốc gia bao gồm việc tìm kiếm nguồn lực chiến lược và nguồn lực do vị trí của chi nhánh hay công ty con ...

Năng Lực Mỗi Quốc Gia Trong Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ

Mà hệ thống chuỗi giá trị tương đối rõ theo phân ngành: Quần áo – may – nhuộm – dệt – sợi – trồng bông – nuôi tằm – trồng dâu [30]. Còn những ngành sản xuất như: ôtô, xe máy, điện tử gia dụng đòi hỏi sự góp mặt của ...

Công Nghiệp Hỗ Trợ Là Nền Tảng Cho Nền Kinh Tế

Cầu. Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sản xuất, chuỗi giá trị bao hàm rộng lớn hơn nhiều: các phát minh, ý tưởng, bản quyền; các sáng tạo trong thiết kế, mẫu mã; nguyên vật liệu, tài nguyên tự nhiên; các ứng dụng của tiến bộ ...

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng - 2

Mẽ ở Việt Nam, nhưng mới đây, việc một số tập đoàn ĐTGD đóng cửa nhà máy sản xuất là tín hiệu báo động, khẩn cấp đòi hỏi các chính sách phát triển CNHT hiệu quả, thiết thực. Bởi lẽ, cùng với việc nâng cao năng lực sản ...

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Độc Lập Của Riêng Tôi. Các Số Liệu Sử Dụng Phân Tích Trong Luận Án Có Nguồn Gốc Rõ Ràng, Đã Công Bố Theo Đúng Quy Định. Các Kết Quả Nghiên Cứu Trong Luận Án Do Tôi ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top