Công nghệ mạng không dây Nghề Quản trị mạng - Cao đẳng nghề - Tổng cục dạy nghề - 12


Add Default Gateway 172 16 3 1 vào Nhập các thông số Parent domain dom1 com IP address 172 1


Add Default Gateway = 172.16.3.1 vào

Nhập các thông số Parent domain dom1 com IP address 172 16 3 1 và kích chuột vào nút 2

Nhập các thông số Parent domain = dom1.com, IP address = 172.16.3.1 và kích chuột vào nút Add Kích chuột vào nút Next.


Hộp thoại xuất hiện kích chuột vào nút Next và Finish để kết thúc 4 Cấu hình 3

Hộp thoại xuất hiện, kích chuột vào nút Next và Finish để kết thúc

4 Cấu hình Radius Kích chuột vào nút Start → Program → Administrative Tools → 4

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 114 trang tài liệu này.

4.Cấu hình Radius:

Kích chuột vào nút Start Program Administrative Tools Internet Authentication Service


Kích phải chuột lên Internet Authentication Service → chọn Register Server In Active 5


Kích phải chuột lên Internet Authentication Service chọn Register Server In Active Directory

Hộp thoại xuất hiện → kích vào nút OK Kích phải chuột vào RADIUS Client → 6

Hộp thoại xuất hiện kích vào nút OK

Kích phải chuột vào RADIUS Client → chọn New RADIUS Client Hộp thoại xuất hiện 7

Kích phải chuột vào RADIUS Client chọn New RADIUS Client

Hộp thoại xuất hiện điền các thông số như hình → kích chuột vào nút Next 8


Hộp thoại xuất hiện: điền các thông số như hình kích chuột vào nút Next để tiếp tục

Hộp thoại xuất hiện → nhập mật khẩu xác thực Raidus → tít chọn Request must 9

Hộp thoại xuất hiện nhập mật khẩu xác thực Raidus tít chọn Request must contain the Message Authenticator attribute kích vào nút Finish để kết thúc

5 Tạo User cấp quyền Remote Access cho user và cho computer Kích chuột vào nút Start 10

5.Tạo User, cấp quyền Remote Access cho user và cho computer

Kích chuột vào nút Start Program Administrative Tools Active Directory Users and Computers kích phải chuột chọn New Orgnizational Unit


Tạo 1 OU mới Name wifi Kích phải chuột vào OU wifi mới tạo → chọn New → User 11

Tạo 1 OU mới: Name = wifi

Kích phải chuột vào OU wifi mới tạo → chọn New → User Nhập tên user mới như 12

Kích phải chuột vào OU wifi mới tạo chọn New User


Nhập tên user mới như hình và nhấn nút Next Thiết lập password cho user mới Nhấn 13

Nhập tên user mới như hình và nhấn nút Next

Thiết lập password cho user mới Nhấn nút Finish để kết thúc Kích chuột vào 14

Thiết lập password cho user mới


Nhấn nút Finish để kết thúc Kích chuột vào Computers Kích phải chuột vào PC02 15

Nhấn nút Finish để kết thúc

Kích chuột vào Computers Kích phải chuột vào PC02 → chọn More → hộp thoại 16


Kích chuột vào Computers Kích phải chuột vào PC02 → chọn More → hộp thoại 17


Kích chuột vào Computers

Kích phải chuột vào PC02 → chọn More → hộp thoại xuất hiện → kích chọn 18


Kích phải chuột vào PC02 chọn More hộp thoại xuất hiện kích chọn vào wifi nhấn nút OK để kết thúc

Kích phải chuột vào OU wifi → chọn New → Group để tạo 1 group mới Nhập Group 19


Kích phải chuột vào OU wifi chọn New Group để tạo 1 group mới

Nhập Group name wifi các thông số như hình 20


Nhập Group name = wifi, các thông số như hình

Xem tất cả 114 trang.

Ngày đăng: 16/09/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí