Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình - 8

Hiện nay, chính sách tín dụng đối với khách hàng vay tiêu dùng của chi nhánh còn khá khắt khe, người tiêu dùng khó vay được vốn và việc nâng cao chất lượng CVTD gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, việc điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng mềm dẻo, cởi mở hơn với các khoản vay tiêu dùng là rất cần thiết.

Hiện tại, đối tượng chủ yếu mà chi đang cho vay tiêu dùng là những cá nhân có tài sản bảo đảm và công nhân viên chức nhà nước có thu nhập ổn định đảm bảo trả được nợ vay. Tuy nhiên, những khách hàng thường xuyên này lại chỉ chiếm một phần nhỏ trong dân cư. Trong khi đó ở địa bàn thành phố Hà Nội, và địa bàn quận Ba Đình những người có nhu cầu vay tiêu dùng như buôn bán nhỏ, rồi các sinh viên mới ra trường đang làm việc cho các công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty nước ngoài rất đông đảo. Họ cũng có thu nhập ổn định và khả năng thanh toán cao. Đây chính là nguồn khách hàng tiềm năng mà Chi nhánh cần có chính sách để khai thác, chất lượng cho vay tiêu dùng đối với các khác hàng này còn hạn chế. Chi nhánh cần cải thiện chất lượng các sản phẩm vay tiêu dùng cũ và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mới đối với đối tượng khách hàng trên.

Về lãi suất, tại chi nhánh hiện nay, lãi suất đối với các món vay tiêu dùng thường cao hơn so với cho vay sản xuất kinh doanh khoảng 2% một năm. Tuy rằng các khoản vay tiêu dùng có rủi ro cao hơn nhưng nó không thật phù hợp với thực tế vì mục đích của vay tiêu dùng là chi tiêu, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của người vay chứ không phải vay để sinh lãi. Do vậy, chi nhánh cần áp dụng mức lãi suất đa dạng cho từng loại khách hàng, để tạo nên sự hài hoà cân đối giữa lợi ích NH và lợi ích khách hàng. Cụ thể, chi nhánh cần xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt theo đối tượng vay vốn: với các khách hàng quen thuộc, có uy tín Chi nhánh có thế áp dụng mức lãi suất ưu đãi. Điều đó củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng, vừa khuyến khích cho khách hàng tăng cường mối quan hệ với chi nhánh, vừa tích cực làm ăn có hiệu quả, trả nợ lãi và gốc đúng hạn cho ngân hàng. Còn đối với các món vay không chắc chắn thì sé áp dụng mức lãi suất cao hơn…

Những thay đổi về đối tượng cho vay và chính sách lãi suất nêu trên chắc chắn sẽ giúp chi nhánh hoạt động hiệu quả hơn, qua đó cải thiện được chất lượng các khoản vay tiêu dùng, thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng CVTD tại chi nhánh.

Đối với phương thức thu hồi nợ gốc và lãi, tại chi nhánh hiện nay vẫn áp dụng phương thức trả định kỳ theo kỳ hạn nợ. Tuy nhiên đối với một số người buôn bán kinh doanh, nguồn thu chỉ phát sinh không đều đặn, phương thức này lại gây ra khó khăn cho họ khi kỳ trả nợ đến. Hoặc đối với những người có thu nhập không trùng với kỳ hạn trả nợ, việc trả lãi định kỳ sẽ rất khó khăn.

Để giải quyết khó khăn này, chi nhánh có thể xem xét giải pháp về cho vay tiêu dùng thông qua người đại diện. Người đại diện trong phương thức cho vay này thường là người ở đơn vị có cán bộ nhân viên vay vốn, có trách nhiệm tập hợp các hồ sơ xin vay, tiến hành thu nợ gốc và lãi của người xin vay. Để đảm bảo quyền lợi của người đại diện nhằm khuyến khích họ làm tốt trách nhiệm được giao, nên có một số ưu đãi như: hàng kỳ trích thưởng theo % số lãi thực thu và hỗ trợ tiền đi lại khi đến kỳ trả nợ. Tuy nhiên ngân hàng cũng cần lưu ý về trách nhiệm của người đại diện theo hình thức cho vay này. Nếu ngân hàng không có sự giám sát và kiểm tra chặt chẽ thì có thể dẫn đến tình trạng người đại diện lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền trả nợ của người vay, gây ảnh hưởng đến việc cho vay và thu nợ. Chính vì vậy mà việc xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên tham gia rất quan trọng và cần phải được xem xét kỹ càng. Giải pháp thông qua người đại diện giúp chi nhánh nâng cao chất lượng khoản vay, dễ dàng hơn trong công tác thu lãi, thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng tại cùng địa điểm, thông qua đó, hỗ trợ hoạt động nâng cao chất lượng CVTD tại chi nhánh.

3.3 Một số kiến nghị

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Chi nhánh là bộ phận nằm trong hệ thống Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Do đó, mọi hoạt động của chi nhánh đều chịu sự tác động trực tiếp từ đường lối hoạt động của Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Bởi thế, Ngân hàng Công Thương Việt Nam cần có những tác động nhằm hỗ trợ chi nhánh trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng CVTD. Cụ thể:

- Chỉ đạo phương hướng hoạt động tín dụng của chi nhánh là phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 72 trang tài liệu này.

- Tạo cơ chế để chi nhánh chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ, nhu cầu cần tài trợ.

- Cùng với chi nhánh xây dựng quy trình cho vay phù hợp với các khoản vay tiêu dùng, điều chỉnh những điều kiện cho vay và chính sách tín dụng theo hướng mềm dẻo, linh hoạt hơn đối với khách hàng vay tiêu dùng.

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình - 8

- Hỗ trợ về tài chính để chi nhánh tăng cường các hoạt động giới thiệu hình ảnh và quảng bá thương hiệu.

- Thực hiện các chương trình quảng cáo, tài trợ cho các sự kiện để thương hiệu Ngân hàng Công Thương Việt Nam trở nên phổ biến hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh thu hút được nhiều khách hàng, qua đó thúc đẩy động lực nâng cao chất lượng CVTD tại chi nhánh.

- Hỗ trợ việc đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên chi nhánh.

- Tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo việc nâng cao chất lượng CVTD của chi nhánh phải gắn liền với tăng trưởng tỷ trọng CVTD trong hoạt động cho vay tại chi nhánh, đảm bảo an toàn cho hoạt động của chi nhánh và của toàn hệ thống Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Tạo ra môi trường ổn định cho sự phát triển của thị trường tài chính tiền tệ, là điều kiện để các NHTM nói chung và chi nhánh nói riêng tăng cường huy động vốn và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc CVTD, xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện cho các NHTM nới lỏng điều kiện vay vốn đối với các khoản vay tiêu dùng.

- Cho phép các NHTM chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Các NHTM có thể tự đưa ra những quy định về chính sách cho vay để hoạt động cho vay của NH linh hoạt hơn.

- Hỗ trợ các NHTM mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế là con đường để các NHTM học hỏi, tiếp thu công nghệ mới, phương thức hoạt động và xu thế phát triển của các NH nước ngoài. Nhờ đó, các NHTM trong nước mới nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước tiến tới mô hình NH hiện đại. Chất lượng cho vay tiêu dùng cũng vì thế mà được nâng cao hơn.

3.3.3 Kiến nghị quan đối với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền liên quan 

Trước hết, Chính phủ cần duy trì sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Trong năm 2007, tỷ lệ lạm phát ở nước ta đã lên đến 12.6%. Sự gia tăng tỷ lệ lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi mà chỉ trong quý I năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 5%. Đây là những biến động xấu, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của nền kinh tế và hoạt động của hệ thống NHTM. Trong điều kiện lạm phát cao, nhu cầu gửi tiền của người dân sẽ giảm đi. Hoạt động huy động tiền gửi của NH sẽ rất khó khăn và tất nhiên, hoạt động cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng cũng chịu tác động tiêu cực. Vì thế, Chính phủ phải có sự điều hành thận trọng nhằm bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế. Đó là điều kiện về môi trường vĩ mô để chi nhánh tiếp tục gia tăng nguồn vốn và nâng cao chất lượng CVTD.

Việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường pháp lý cũng cần được thực hiện ngay. Một hệ thống các văn bản pháp lý được xây dựng thống nhất sẽ giúp người tiêu dùng tránh được những khó khăn, lúng túng trong quá trình vay vốn. Các thủ tục hành chính đơn giản gọn nhẹ sẽ giúp cho hoạt động cho vay diễn ra thông suốt, dễ dàng hơn. Các cơ quan quản lý phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của mình.

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhà nước và các cơ quan ban hành cơ chế chính sách cần cung cấp thông tin qua hình thức mở các lớp tập huấn, đào tạo, các trung tâm thông tin, phát hành rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng tiếp cận kịp thời.

Tóm lại, để chất lượng cho vay tiêu dùng được nâng cao thì nỗ lực của riêng chi nhánh là không đủ. Sự phối hợp đồng bộ từ phía Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, từ Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền là rất quan trọng. Những thay đổi, cải cách trong hoạt động của các cơ quan này sẽ giúp chi nhánh thực thi có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng.

  KẾT LUẬN   

Trong những năm gần đây, thị trường Ngân hàng diễn ra cạnh tranh hết sức gay gắt, hoạt động cho vay kinh doanh vốn là thế mạnh truyền thống của các NHTM đang trở nên ngày càng khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, thị trường cho vay tiêu dùng được xem như thị trường tiềm năng để các NHTM đa dạng hoá danh mục đầu tư, nâng cao lợi nhuận. Các ngân hàng đang có xu hướng nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng, qua đó thu hút lượng đông đảo khách hàng vay tiêu dùng đến với mình. Cho vay tiêu dùng là một thị trường hoàn toàn mới và rất tiềm năng. Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình cũng đang đi theo xu hướng đó. Việc nghiên cứu thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng của chi nhánh cho thấy hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song những kết quả đó còn chưa xứng đáng với vị thế và tiềm năng của chi nhánh. Hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh cũng còn nhiều hạn chế cần được khắc phục.

Quận Ba Đình - địa bàn hoạt động của chi nhánh là trung tâm kinh tế - văn hoá - chính trị của thủ đô. Với vị trí đó, nền kinh tế Quận Ba Đình sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. Hơn nữa khu vực dân cư quận Ba Đình hầu hết có mức thu nhập cao, nhu cầu tiêu dùng và chất lượng tiêu dùng lớn. Đây thật sự là một thị trường đầy tiềm năng đối với hoạt động tín dụng của chi nhánh. Bởi vậy, chi nhánh cần nhanh chóng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng. Hơn thế nữa, các giải pháp đó phải được thực hiện với sự đầu tư lớn và quyết tâm cao, để hoạt động nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng thực sự đạt hiệu quả, góp phần tăng cường sức mạnh của chi nhánh trong cuộc cạnh tranh với các NHTM Việt Nam và nước ngoài.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Perter S. ROSE – Quản trị Ngân hang thương mại – NXB Tài chính.

2. Giáo trình ngân hàng thương mai Thông kê.

- Đai hoc Kinh tế quôc dân – NXB

3. Các văn bản hiện hành liên quan đến công tác tín dụng trong hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

4. Báo cáo tổng kết năm chi nhánh NHCT Ba Đình 2005-2007

5. Báo cáo tình hình cho vay tiêu dùng tai2007

6. Tạp chí Ngân hang chi nhánh NHCT Ba Đình 2005-

7. Thời báo kinh tế Việt Nam (www.vneconomy.com.vn)

8. Website Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn)

9. Tạp chí khác và các Website.

Danh mục bảng biểu

Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Bảng 2.2 Hoạt động tín dụng Bảng 2.3: Lợi nhuận hạch toán

Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn Bảng 2.5 Doanh số cho vay của chi nhánh

Hình 2.1 Biến động cơ cấu nguồn huy động Hình 2.2 Dư nợ cho vay

Hình 2.3 Tỷ lệ nợ quá hạn

Hình 2.4 Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn Hình 2.5 Cơ cấu cho vay theo đối tượng 

Danh mục viết tắt

CVTD Cho vay tiêu dùng

NHTM Ngân Hàng Thương Mại

NHNN Ngân Hàng Nhà Nước

CN NHCT BĐ Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình

NH Ngân hàng

KH Khách hàng

CN Chi nhánh

CHƯƠNG 1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 3

1.1 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 3

1.1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại…………………………………… 3

1.1.1.2 Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 7

1.1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 16

1.1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay 16

1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại……... ……….18

1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 18

1.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại………………… 25

1.2.3. Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại….… 28

1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 30

1.3.1 Những nhân tố chủ quan… 30

1.3.2 Những nhân tố khách quan… 33

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 36

2.1 Tổng quan về Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình…..……...36

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình 36

2.1.2 Mô hình tổ chức… 38

2.1.3 Tình hình hoạt động của Chi nhánh trong 3 năm trở lại đây 40

2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn… 40

2.1.3.2 Hoạt động tín dụng… 42

2.1.3.3 Kết quả kinh doanh 45

2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh…………………………… 45

2.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình 45

2.2.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình 46

2.2.3 Điều kiện vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình…….47

2.2.4 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình 56

2.2.5 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình 56

2.3 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình… 62

2.3.1 Những thành tựu của chi nhánh trong cho vay tiêu dùng… 62

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân cho vay tiêu dùng của chi nhánh……………… 63

2.3.2.1 Hạn chế 63

2.3.2.2 Nguyên nhân… 64

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH……69

3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh trong thời gian tới 69

3.1.1 Nhu cầu vay tiêu dùng trong thời gian tới 69

3.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của chi nhánh trong thời gian tới 70

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Ba Đình… 71

3.2.1 Tăng cường công tác huy động vốn……………………………………… 71

3.2.2 Tăng cường hoạt động marketing để nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng… 73

3.2.3 Đa dạng hoá các loại hình sản phẩm cho vay tiêu dùng… 77

3.2.4 Xây dựng chính sách khách hàng theo hướng cởi mở hơn đối với khách hàng vay tiêu dùng… 78

3.3 Một số kiến nghị 80

3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam 80

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 81

3.3.3 Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền liên quan…..82

Xem tất cả 72 trang.

Ngày đăng: 05/11/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí