Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định - PGS.TS. Lưu Trường Văn - 6

Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 41 Li ệ t kê và so sánh k ế t qu ả tính toán d ự án s ố 23 ( tri ệ u VN Đ ) Tongmuc XDnen XDmat XDcongtri nhtn Thực tế 9598 706 7636 892 ANN 11701,39 845,69 10050,04 635,43 MAPE (%) 21.91% 19.79% 31.61% ...

Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định - PGS.TS. Lưu Trường Văn - 5

Biểu đồ phân tán giữa Residual chuẩn hóa và Tongmuc Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 33 Biểu đồ phân tán giữa Residual và Snen Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 34 Biểu đồ tần suất của phần ...

Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định - PGS.TS. Lưu Trường Văn - 4

Mô hình ANN cho TMĐT • Xác định nhân tố chính ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư -Kết quả nguyên cứu định tính xây dựng được 20 nhân tố ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư. - Thang đo lường của bảng câu hỏi đã được kiểm tra ...

Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định - PGS.TS. Lưu Trường Văn - 2

Phương pháp nguyên cứu. Quy trình nguyên cứu 2 Xác định các nhân tố ảnh hưởng qua các tài liệu, sách báo và các nghiên cứu trước đây 3 XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI Tham khảo ý kiến các chuyên gia qua thảo luận nhóm, bảng câu hỏi 4 Xác định các ...

Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định - PGS.TS. Lưu Trường Văn - 1

Quy Trình Thực Hiện Một Luận Văn Cao Học Ngành Quản Lý Xây Dựng Về Dự Báo Tổng Mức Đầu Tư Dự Án Giao Thông Tại Bình Định Biên Soạn & Giảng: Pgs.ts. Lưu Trường Văn Giảng Viên: Pgs.ts. Lưu Trường Văn, Đại Học Mở Tp.hcm 1 • Bài ...

Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” Vật lý cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh miền núi - 19

Động với vận tốc v2 = 3m/s. Toa 1 chuyển động như thế nào sau va chạm. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 02 (15 PHÚT) I. Trắc nghiệm khách quan: Câu 1: Trường hợp nào sau đây cơ năng của vật được bảo toàn? A. Vật trượt có ma sát trên mặt phẳng ...

Sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề khi dạy học chương “các định luật bảo toàn” Vật lý cơ bản 10, theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh miền núi - 18

Phần tích cực vào việc triển khai chương trình dạy học theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. TÀI LIỆU THAM KHẢO‌ 1. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 (1997), Văn ki ệ n h ộ i ngh ị l ầ n th ứ 2, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí