Áp dụng mô hình quản lý theo ISO 9001 để chuấn hóa quy trình khai thác thương mại hàng không dân dụng (nghiên cứu trường hợp hãng hàng không Cambodia Angkor Air)

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Vương Toàn Thức Áp Dụng Mô Hình Quản Lý Theo Iso 9001 Để Chuấn Hóa Quy Trình Khai Thác Thương Mại Hàng Không Dân Dụng (Nghiên Cứu Trường Hợp Hãng Hàng Không Cambodia ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số