Xác định các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc thông qua hoạt động thực hành dược lâm sàng tại khoa Mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 1. Bộ Y Tế (2012), thông tư 31/2012/TT – BYT: “Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện”. pp. 9-12. 2. Bộ Y Tế (2002), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, pp. 785-788. 3. ...

Xác định các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc thông qua hoạt động thực hành dược lâm sàng tại khoa Mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - 9

4.2.2.2 Cách dùng thuốc Các DRP liên quan đến cách dùng chủ yếu là về thời điểm uống corticoid chưa được ghi chính xác theo khuyến cáo. Corticoid không được các tài liệu khuyến cáo sử dụng sau ăn[2], [5], [33], [79]. Liên quan đến tác dụng ...

Xác định các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc thông qua hoạt động thực hành dược lâm sàng tại khoa Mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - 2

DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ tổng quan về can thiệp dược lâm sàng 11 1.2 Sơ đồ tổng quan về những vấn đề liên quan đến thuốc 17 ĐẶT VẤN ĐỀ Hoạt động thực hành dược lâm sàng đã và đang được thực hiện hiệu ...

Xác định các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc thông qua hoạt động thực hành dược lâm sàng tại khoa Mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Y Tế Trường Đại Học Dược Hà Nội Phạm Thị Thùy An Luận Văn Thạc Sĩ Dược Học Xác Định Các Vấn Đề Liên Quan Đến Sử Dụng Thuốc Thông Qua Hoạt Động Thực Hành Dược Lâm Sàng Tại Khoa Mũi Xoang Bệnh ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí