Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

Xem tất cả 113 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 13 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 13

Trưng riêng như đã đề ra, đó là Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Điều này làm hạn chế rất lớn trong việc tạo dựng hình ảnh trong tâm trí khách hàng. Mặc dù thương hiệu Ngân hàng No & PTNT Việt Nam đã gây ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 12 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 12

39. Thu Thủy, Mạnh Linh, Minh Đức (2005), Thành công nhờ thương hiệu, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 40. TS. Lê Khắc Trí (2005), Các ngân hàng thương mại Việt Nam với việc xây dựng và phát triển thương hiệu, Thị trường tài chính tiền tệ, ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 11 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 11

Thiện cảm của khách hàng. Các ngân hàng nên tạo sự thoải mái nhất có thể được nhằm phục vụ khách hàng. Có một bộ phận khách hàng mới khi đến với ngân hàng còn có tâm lý e ngại, chưa hiểu rõ thủ tục ngân hàng… Giúp khách hàng ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 10 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 10

Đội ngũ cán bộ làm công tác thương hiệu của hầu hết các ngân hàng thương mại hiện nay còn làm việc kiêm nhiệm, chức năng nhiệm vụ chưa được phân định rõ ràng, hơn nữa lại không được đào tạo bài bản, vì thế, hoạt động ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 9 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 9

Website ngày nay có thể làm tất cả hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu như trưng bày sản phẩm, dịch vụ và những dịch vụ hỗ trợ khách hàng ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Với internet, thương hiệu sẽ đem lại nhiều ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 8 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 8

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP 3.1. NHÓM GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU 3.1.1. Xây dựng hình ảnh thương hiệu 3.1.1.1. Tên ngân ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 7 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 7

Thu, tín dụng chứng từ… Với tính chất đặc thù chuyên về thanh toán quốc tế nên VCB là ngân hàng đi tiên phong và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực này. Riêng về dịch vụ chi trả kiều hối, ước tính trong cả năm 2006, người Việt Nam ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 6 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 6

Lâu nay mà còn có thêm giới hâm mộ bóng đá trong và ngoài nước. Thương hiệu BIDV đã đi vào lòng bạn bè quốc tế thông qua dịch vụ hoàn hảo của một NHTM hiện đại trong việc phục vụ chính cho Hội nghị thượng đỉnh ASEM5. Ngân hàng ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 5 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 5

- Mức tiết kiệm trong nước rất thấp, người dân chưa có thói quen gửi tiền vào ngân hàng, thủ tục gửi và rút tiền cũng chưa hấp dẫn. Vì thế, các ngân hàng rất khó khăn để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư nhằm đáp ứng ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 4 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 4

Trong chương trình hoạt động cộng đồng được tổ chức vào tháng 8 năm 2005 ở Brunei đã thu hút và khuyến khích tất cả nhân viên HSBC ở mọi lứa tuổi và cương vị tham gia giúp đỡ cộng đồng mà nhân viên đang sinh sống và làm việc. ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 3 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 3

Đó, hình ảnh của ngân hàng ngày càng được quảng bá sâu rộng, được nhiều người biết thương hiệu và đến giao dịch với ngân hàng. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ chính là linh hồn của thương hiệu ngân hàng. Một thương hiệu ngân ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 2 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 2

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1. KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1.1. Khái niệm thương hiệu Thương hiệu đã xuất hiện cách đây hàng thế kỷ với ý nghĩa để phân biệt hàng hóa của nhà sản xuất này với hàng hóa của nhà sản ...

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 1 thumb

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh  Trần Ngọc Đông Xây Dựng Và Phát Triển Bền Vững Thương Hiệu Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Trong Giai Đoạn Hội Nhập Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh – ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số