Thực trạng nhiễm và hiệu quả điều trị giun truyền qua đất bằng albendazol, mebendazol ở trẻ từ 12 đến 23 tháng tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang 2015 - 2016 - 19

BẢN ĐỒ CÁC HUYỆN NGHIÊN CỨU Huyện Tuần Giáo (Tỉnh Điện Biên) Huyện Mèo Vạc (Tỉnh Hà Giang) Huyện Văn Yên (Tỉnh Yên Bái) 09 XÃ HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN 09 XÃ HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG TẠI 08 XÃ HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI ...

Thực trạng nhiễm và hiệu quả điều trị giun truyền qua đất bằng albendazol, mebendazol ở trẻ từ 12 đến 23 tháng tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang 2015 - 2016 - 18

101. Susana Vaz Nery et al (2019), Risk factors for infection with soil-transmitted helminths during an integrated community level water, sanitation, and hygiene and deworming intervention in Timor-Leste, International Journal for Parasitology, 49(2019): pp.389-396. 102. Jenifer Keiser, Jurg ...

Thực trạng nhiễm và hiệu quả điều trị giun truyền qua đất bằng albendazol, mebendazol ở trẻ từ 12 đến 23 tháng tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang 2015 - 2016 - 17

30. De Silva N.R., Brooker S., Hotez PJ., Montresor A. et al. (2003) Soil- transmitted helminth infections. Updating the global picture, Trends Parasitology 19, pp. 547-551. 31. Kounnavong S., Manithong V. et al (2011), Soil-transmitted helminth infections and risk factors in preschool children in ...

Tình Trạng Đơn Nhiễm, Đa Nhiễm Giun Ở Trẻ 12-23 Tháng

34,4%. Tương tự như giun đũa, tỷ lệ nhiễm giun tóc rất cao ở miền Bắc, dao động từ 38,1-50,5% nhưng rất thấp ở miền Nam, tỷ lệ chỉ từ 0,1-3,8%. Ngược lại, miền Trung và miền Nam có tỷ lệ nhiễm giun móc/mỏ rất cao. Tại miền Trung ...

Cường Độ Nhiễm Các Loại Giun Tại Các Điểm Nghiên Cứu

Nhận xét: Tỷ lệ đơn nhiễm và đa nhiễm ở nhóm trẻ nam và nhóm trẻ nữ không có sự khác biệt (p>0,05). Bảng 3.16. Cường độ nhiễm các loại giun tại các điểm nghiên cứu Loại giun Số nhiễm giun CĐN nhẹ CĐN trung bình CĐN nặng SL TL % ...

Phân Loại Cường Độ Nhiễm Các Loại Gtqđ Theo Tcyttg [72]

8. Tuổi Tính theo năm dương lịch Rời rạc Phỏng vấn 9. Giới Nam hay nữ Nhị phân Phỏng vấn 10. Số con Số con trong gia đình Rời rạc Phỏng vấn 11. Nghề nghiệp Làm nông, công nhân hay cán bộ viên chức Định danh Phỏng vấn 12. Học vấn Mù ...

Chu Kỳ Của Giun Đũa Ascaris Lumbricoides

Hình 1.1. Giun đũa trưởng thành Hình 1.2. Trứng giun đũa (x 400) (Nguồn trích dẫn http://cdc.gov/parasites/Ascariasis) [12] - Chu kỳ phát triển Giun đũa trưởng thành sống ở ruột non của người. Giun đũa đực và cái trưởng thành giao hợp và đẻ ...

Thực trạng nhiễm và hiệu quả điều trị giun truyền qua đất bằng albendazol, mebendazol ở trẻ từ 12 đến 23 tháng tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang 2015 - 2016 - 2

KẾT LUẬN 108 1. Tỷ lệ, cường độ và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun truyền qua đất ở trẻ 12-23 tháng tuổi tại Tuần Giáo (Điện Biên), Văn Yên (Yên Bái) và Mèo Vạc (Hà Giang) năm 2015 108 2. Hiệu quả và tính an toàn của ...

Thực trạng nhiễm và hiệu quả điều trị giun truyền qua đất bằng albendazol, mebendazol ở trẻ từ 12 đến 23 tháng tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang 2015 - 2016 - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Y Tế Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - Côn Trùng Trung Ương * Vũ Thị Lâm Bình Thực Trạng Nhiễm Và Hiệu Quả Điều Trị Giun Truyền Qua Đất Bằng Albendazol, Mebendazol Ở Trẻ Từ 12 Đến 23 Tháng Tuổi Tại 3 Huyện ...