Những Tồn Tại, Hạn Chế Cần Giải Quyết

Dân vùng biên giữa hai nước, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện rõ rệt. Các khu kinh tế cửa khẩu đã dần trở thành đầu mối vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu giữa hai nước, trở thành các điểm phát triển ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí