NUÔI SINH KHỐI ARTEMIA TRÊN BỂ LÓT BẠT VỚI MẬT ĐỘ CAO - 1

Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Thủy Sản Đặng Kim Thanh Nuôi Sinh Khối  Artemia  Trên Bể Lót Bạt Với Mật Độ Cao Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Cán Bộ Hướng Dẫn Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân Ks. Trần Hữu Lễ ...

NUÔI SINH KHỐI ARTEMIA TRÊN BỂ LÓT BẠT VỚI MẬT ĐỘ CAO - 2

Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu nghiên cứu 3.1.1 Dụng cụ, vật tư và hóa chất Bể lót bạt với thể tích 2 m 3  (9 bể) Chai 500 ml (15 chai) Dụng cụ đo: máy đo pH, máy đo Oxi- nhiệt độ, máy đo độ mặn, thước đo ...

NUÔI SINH KHỐI ARTEMIA TRÊN BỂ LÓT BẠT VỚI MẬT ĐỘ CAO - 3

13. Nguyễn Thị Hồng Vân, Huỳnh Thanh Tới, Lê Văn Thông và Nguyễn Văn Hòa, 2008. Sử dụng các nguồn sinh khối  Artemia  khác nhau trong ương nuôi tôm sú  Penaus monodon . Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, Quyển 1: 128-133. 14. Nguyễn Thị Hồng ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí