Nghiên cứu ứng dụng nhiệt khói thải để làm lạnh và điều hòa không khí

Xem tất cả 24 trang, được chia thành 2 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu ứng dụng nhiệt khói thải để làm lạnh và điều hòa không khí - 2 thumb

Nghiên cứu ứng dụng nhiệt khói thải để làm lạnh và điều hòa không khí - 2

*   n : hệ số tỏa nhiệt của nước sôi trong ống ở t = 7 0 C  [3].  n  = A 0  q 0,7  kcal/m 2 hK Nước sôi ở 7 0 C, nên tra đồ thị hình 2-2a [3], ta được A 0  = 9,3 Thế vào, ta có:  n  = 9,3 q 0,7  kcal/m 2 hK = 10,8 q 0,7  W/m 2 K Do ống ...

Nghiên cứu ứng dụng nhiệt khói thải để làm lạnh và điều hòa không khí - 1 thumb

Nghiên cứu ứng dụng nhiệt khói thải để làm lạnh và điều hòa không khí - 1

  Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Đà Nẵng Nguyễn Văn Tuấn Nghiên Cứu Ứng Dụng Nhiệt Khói Thải Để Làm Lạnh Và Điều Hòa Không Khí Chuyên Ngành: Công Nghệ Nhiệt Mã Số : 60.52.80 Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Kỹ Thuật Đà Nẵng – ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số