Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang

Xem tất cả 56 trang, được chia thành 6 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 6 thumb

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 6

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Phương pháp nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 PHẦN NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 3 1.Khái niệm – ý nghĩa của tiền lương và ...

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 5 thumb

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 5

Tiền lương được phát cho CB-CNV được lấy từ nguồn tổng quỹ lương của công ty, tổng quỹ lương của công ty phụ thuộc vào doanh thu của công ty. Doanh thu tăng do công ty mở rộng quy mô sản xuất, thị phần mở rộng, đơn đặt hàng ...

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 4 thumb

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 4

- Hàng tháng trích BHXH,BHYT, KPCĐ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, trong đó: bảo hiểm xã hội (3383) và bảo hiểm y tế (3384) trích trên lương chính, còn kinh phí công đoàn (3382) trích trên tổng lương, khoản mục kinh phí công đoàn sẽ ...

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 3 thumb

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 3

2.1Hạch toán về số lượng lao động: Việc xác định nhu cầu lao động nhằm đảm bảo cho công ty có được đúng người đúng việc vào đúng thời điểm cần thiết và đối phó linh hoạt với sự thay đổi của thị trường. - Đối với ...

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 2 thumb

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 2

Ví dụ: Số dư đầu tháng của TK 334 là 2,100,000đ; trong đó TK 334 của bộ phận bán hàng là 460,000đ ; TK 334 của bộ phận quản lý là 340,000đ ; TK 334 của bộ phận xây dựng cơ bản là 1,300,000đ. Nghiệp vụ phát sinh trong tháng: Tiền lương ...

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 1 thumb

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty may an giang - 1

Kế Toán Tiền Lương Và Sự Ảnh Hưởng Của Tiền Lương Đối Với Người Lao Động Luận Văn Kế Toán Tiền Lương Và Sự Ảnh Hưởng Của Tiền Lương Đối Với Người Lao Động Tại Công Ty May An Giang Mục Lục Phần Nội Dung 5 Chương I : Cơ ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số