Phân Tích Sự Ảnh Hưởng Của Tiền Lương

- Hàng tháng trích BHXH,BHYT, KPCĐ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, trong đó: bảo hiểm xã hội (3383) và bảo hiểm y tế (3384) trích trên lương chính, còn kinh phí công đoàn (3382) trích trên tổng lương, khoản mục kinh phí công đoàn sẽ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số