Thị Trường Logistics Và Giao Nhận Vận Tải Việt Nam.

Giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của mình trên thị trường. Trong một báo cáo của mình về tiềm năng phát triển ngành giao nhận vận tải điện tử ( E. freight), công ty tư vẫn quốc tế Mckíney&Co cho biết doanh số ...

Cơ Sở Hạ Tầng Giao Thông Vận Tải Của Việt Nam.

Thể như sau: Đối với dịch vụ xếp dỡ container, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay, kể từ ngày gia nhập chỉ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài cung cấp dịch vụ thông qua liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ ...

Mối Quan Hệ Của Người Giao Nhận Với Các Bên Liên Quan

Ở những nước chưa có Điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn thì hợp đồng giữa người giao nhận và khách hàng sẽ quy định quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm mỗi bên. 1.3.6. Quyền và nghĩa vụ của người giao nhận Dù ở địa vị đại lý ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số