Xác Định Lượng Không Khí Cần Thiết Q

Hệ thống thông gió hướng trục có ưu điểm là ít tổn hao áp suất khí, tỏa nhiệt nhiều theo chiều dài qua bề mặt các ống thông gió hướng trục xuyên qua lõi thép, đặc biệt là tác dụng chuyển động xoáy dọc trục của luồng không ...

Các Nguồn Nhiệt Trên Sơ Đồ Thay Thế Nhiệt Bao Gồm

Theo hình 10-15 trang 260 TKMĐ Chọn:   =0,5  λ1bh = h 41  0,58 * h 3 * b 41 C 1 C 1  1,5 * b 41 = 0,05  0,58* 0,4 * 0,3 0.44 0.44  1,5* 0,3 =0,465 -Hệ số từ tản rãnh khi xét đến bảo hòa mạch từ tản λ r1bh =λ r1 -  λ 1bh =1,25-0,465=0,785 -Hệ ...

Thành Phần Phản Kháng Của Dòng Điện Ở Chế Độ Đồng Bộ

= 1,8*2,5*1,78 2 *6,07*10 -3 = 0,154 kW Trong đó: k gc =1,8 đối với máy điện không đồng bộ p 1/50 =2,5 suất tổn hao thép ở tần số từ hóa f = 50Hz B = 1T mật dộ từ thông của thép kỹ thuật điện mã hiệu 2211 Trong gông: P Feg1 = k gcg *P 1/50 *B 2g1 ...

Mật Độ Từ Thông Khe Hở Không Khí B Δ Và Tải Đường A

Rãnh stato, làm tăng cosφ, cải thiện đặc tính mở máy động cơ, giảm tiếng ồn điện từlúc động cơ vận hành. -Các hệ quả xấu tồn tại trong động cơ khi sóng bậc cao không bị khử: +Tính năng mở máy xấu do các trường trên đặc ...