Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Xem tất cả 129 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang - 16

Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang - 16

Một là , tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên về vai trò, vị trí của du lịch trước yêu cầu phát triển KT-XH trong giai đoạn hiện nay. Hai là , đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với chính quyền trong ...

Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang - 15

Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang - 15

Kêu gọi đầu tư cũng cần được xem xét về nội dung và mức độ ưu tiên nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển chung của ngành. Thứ năm, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn nghề và các tiêu chuẩn có liên quan khác, ban ...

Phương Hướng Phát Triển Du Lịch Ở Tỉnh Hà Giang

Phương Hướng Phát Triển Du Lịch Ở Tỉnh Hà Giang

- Góp phần phát triển thể chất, nâng cao dân trí và đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, cải thiện điều kiện sống cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, núi cao biên giới. * Về môi trường: Phát triển du lịch xanh, du lịch ...

Dự Báo, Quan Điểm, Mục Tiêu, Phương Hướng Phát Triển Du Lịch Tỉnh Hà Giang Đến Năm 2020

Dự Báo, Quan Điểm, Mục Tiêu, Phương Hướng Phát Triển Du Lịch Tỉnh Hà Giang Đến Năm 2020

Đến tình trạng đầu tư giàn trải, nhỏ lẻ, các dự án đầu tư bị chậm tiến độ. Cùng với việc thiếu cương quyết trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư và những bất cập về thủ tục hành chính đối ...

Thực Hiện Kiểm Tra, Thanh Tra Hoạt Động Du Lịch Và Xử Lý Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Du Lịch

Thực Hiện Kiểm Tra, Thanh Tra Hoạt Động Du Lịch Và Xử Lý Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Du Lịch

Phương và mang lại lợi ích vì cộng đồng địa phương để gắn với bảo tồn. Các nội dung phối hợp: Nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng về vị trí, vai trò, của ngành du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu đối với ...

Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch; Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực

Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch; Thực Hiện Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực

Du lịch, kết cầu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, phần vùng lãnh thổ du lịch Hà Giang theo ba không gian: Không gian Du lịch trung tâm (Thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Bắc Quang) với chức năng là du lịch sinh thái ...

Thực Trạng Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang Giai Đoạn

Thực Trạng Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang Giai Đoạn

Phát triển Cao nguyên đá Đồng Văn như: Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn và 04 Trung tâm thông tin khu vực tại 04 huyện vùng cao núi đá Phía Bắc (huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ); chú trọng ...

Thực Trạng Hoạt Động Du Lịch Ở Hà Giang Giai Đoạn 2009-2013

Thực Trạng Hoạt Động Du Lịch Ở Hà Giang Giai Đoạn 2009-2013

Bộ ở một số xã mà chưa được đầu tư, xây dựng hệ thống Hồ cheo chứa nước. Do vậy, ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động du lịch, vì vào thời gian này rất nhiều du khách trong và ngoài nước muốn khám phá, cảm nhận không khí ...

Đánh Giá Chung Về Điều Kiện, Tiềm Năng Thế Mạnh

Đánh Giá Chung Về Điều Kiện, Tiềm Năng Thế Mạnh

Tộc Lô Lô được tổ chức vào những năm thời tiết khắc nghiệt, Lễ hội cầu mưa của dân làng xin thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tươi tốt, lễ hội mang tín ngưỡng phồn thực khá phổ biến của cư dân nông ...

Điều Kiện, Tiềm Năng Và Thế Mạnh Của Hà Giang Tác Động Đến Du Lịch

Điều Kiện, Tiềm Năng Và Thế Mạnh Của Hà Giang Tác Động Đến Du Lịch

Tần suất xuất hiện của hiện tượng nghiên cứu để tiến hành phân tích từng góc độ KTXH, sau đó tổng hợp khái quát công tác QLNN về du lịch của tỉnh thời gian qua. 2.3.2. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh được ứng dụng rộng ...

Phương Pháp Thu Thập Thông Tin, Tài Liệu Thứ Cấp

Phương Pháp Thu Thập Thông Tin, Tài Liệu Thứ Cấp

Đảm bảo sự tuân thủ, thi hành chính sách, pháp luật về du lịch một cách nghiêm túc. Mặt khác, chính quyền cấp tỉnh phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật du lịch trên địa bàn tỉnh, xử lý ...

Điều Tiết Các Hoạt Động Du Lịch Và Can Thiệp Thị Trường

Điều Tiết Các Hoạt Động Du Lịch Và Can Thiệp Thị Trường

Động liên quan đến du lịch. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, Nhà nước phải đề ra pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và sử dụng các công cụ để tổ chức và quản lý hoạt động du lịch. Hai là , hệ thống ...

Kết Cấu Hạ Tầng Và Cơ Sở Vật Chất - Kỹ Thuật Phục Vụ Du Lịch

Kết Cấu Hạ Tầng Và Cơ Sở Vật Chất - Kỹ Thuật Phục Vụ Du Lịch

Giáo dục lòng yêu nước, tính đoàn kết.Chính vì vậy, toàn xã hội phải có trách nhiệm đóng góp, hỗ trợ, đầu tư cho du lịch phát triển như đối với giáo dục, thể thao hoặc một lĩnh vực văn hóa khác. b. Quan niệm Quản lý nhà nước ...

Khái Quát Kết Quả Các Công Trình Nghiên Cứu Đã Công Bố Và Vấn Đề Đặt Ra Cần Tiếp Tục

Khái Quát Kết Quả Các Công Trình Nghiên Cứu Đã Công Bố Và Vấn Đề Đặt Ra Cần Tiếp Tục

Bản của hệ thống tổ chức quản lý du lịch Việt Nam như: Lịch sử hình thanh và phát triển của ngành du lịch Việt Nam, QLNN về lịch (khái niệm, chức năng, phân cấp QLNN về du lịch); công tác quy hoạch du lịch như: Tầm quan trọng của quy ...

Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang - 2

Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang - 2

Danh mục các ký hiệu viết tắt Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 BQL Ban quản lý 2 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 3 CNĐĐV Cao nguyên đá Đồng Văn 4 CSLT Cơ sở lưu trú 5 CSHT Cơ sở hạ tầng 6 CSVC-KT Cơ sở vật chất kỹ thuật 7 CVĐC Công ...

Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang - 1

Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế Phạm Ngọc Hiếu Quản Lý Nhà Nước Về Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Hà Giang Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Chương Trình Định Hướng Thực Hành Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top