Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long Quảng Ninh

Xem tất cả 96 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 11

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 11

KẾT LUẬN Là một loại hình du lịch còn mới mẻ và đang là một xu thế phát triển mạnh của ngành du lịch các nước trên thế giới. Với những điều kiện tự nhiên vốn có, Việt Nam cũng là đất nước khá thuận lợi cho MICE (du lịch ...

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 10

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 10

Sân vận động và nhà thi đấu thể thao…nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động liên hoan văn nghệ, triển lãm, hoạt động thể thao… 3.1.2. Những hạn chế Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì ngành du lịch Hạ Long cũng gặp không ...

Thế Mạnh Và Hạn Chế Của Hạ Long Với Du Lịch Mice

Thế Mạnh Và Hạn Chế Của Hạ Long Với Du Lịch Mice

Một vị trí quan trọng trong cơ cấu doanh thu của khách sạn. Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Doanh thu lưu trú ( đồng) 5.972.664.619 11.239.663.942 24.643.487.875 Ăn uống 2.856.699.139 4.645.396.526 8.553.994.923 Dịch vụ bổ sung 416.284.909 573.101.347 760.106.319 Trong ...

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 8

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 8

Có cùng kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú của thành phố. Toàn bộ những phòng Deluxe hay Suite đều được nâng cấp để đưa vào hoạt động. Những hoạt động phục vụ của khách sạn đều được chỉnh đốn lại và thể hiện tính chuyên ...

Khái Quát Hoạt Động Mice Qua Các Năm ( Năm 2007- Năm 2008- Năm 2009)

Khái Quát Hoạt Động Mice Qua Các Năm ( Năm 2007- Năm 2008- Năm 2009)

Qua những phân tích và số liệu đã phần nào chứng minh cho thấy nhuồn nhân lực của Hạ Long có thể phục vụ hiệu quả cho các hoạt động du lịch MICE được tổ chức trên địa bàn thành phố trong tương lai và trên cơ sở đó có thể ...

Việt Nam Là Điểm Đến An Toàn,chính Trị Ổn Định

Việt Nam Là Điểm Đến An Toàn,chính Trị Ổn Định

Hoàn thiện của cơ sở hạ tầng tại Hạ Long. Phần lớn các ngân hàng ở thành phố đều là đại lý, các chi nhánh chính của các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng cổ phần, với uy tín và khả năng to lớn trong việc huy động vốn và vay vốn, ...

Cơ Sở Hạ Tầng Và Cơ Sở Dịch Vị Đầu Tư Hiện Đại

Cơ Sở Hạ Tầng Và Cơ Sở Dịch Vị Đầu Tư Hiện Đại

2.2. Hoạt động khai thác du lịch tại Hạ Long Là một điểm nhấn của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với những thuận lợi hiếm có về tài nguyên thiên nhiên và điều kiện phát triển du lịch, được ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ ...

Khu Du Lịch Và Giả Trí Quốc Tế Tuần Châu

Khu Du Lịch Và Giả Trí Quốc Tế Tuần Châu

Đoàn, công ty cũng đi ta nước ngoài ( khách Outbound) và khách du lịch MICE nội địa cũng có nhu cầu cao về loại hình này. Bảng: khách du lịch quốc tế và khách du lịch MICE vào Việt Nam trong giai đoạn 2004-2008 Năm Tổng lượngkhách du lịch ...

Điều Kiện Ra Đời Và Phát Triển Của Du Lịch Mice

Điều Kiện Ra Đời Và Phát Triển Của Du Lịch Mice

Đó, các chương trình này bao gồm các hoạt động văn nghệ. - Nội dung tour phải thật độc đáo, có những ý tưởng sáng tạo mới lạ cho từng chương trình, có những điểm nhấn phụ thuộc chặt chẽ theo vào hợp đồng. - Tối kị không nên ...

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 2

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 2

Đối tượng nghiên cứu, qua đó góp phần củng cố về mặt lý luận, tránh cái nhìn chủ quan một chiều. 4.2. Phương pháp chuyên gia Trong quá trình nghiên cứu thực hiện khoá luận, tác giả đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh ...

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 1

Phát triển thị trường du lịch MICE Nghiên cứu trường hợp tại Hạ Long - Quảng Ninh - 1

Lời Cảm Ơn Mục Lục Phần Mở Đầu 1 1. Lý Do Chọn Đề Tài 1 2. Đối Tượng, Phạm Vi Và Mục Đích Nghiên Cứu 3 3. Ý Nghĩa Khoa Học Và Thực Tiễn Của Đề Tài 4 4. Phương Pháp Nghiên Cứu 4 5. Bố Cục 5 Chương 1. Những Vấn Đề Chung Về Du ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top