Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015

Xem tất cả 54 trang, được chia thành 6 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 6 thumb

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 6

3.5.3.1 Giải pháp về nhân sự Mọi sự thành bại của bất kỳ doanh nghiệp nào đều do yếu tố con người quyết định. Ngân hàng là ngành kinh doanh dịch vụ nên chất lượng cán bộ, nhân viên ngân hàng là một yếu tố quan trọng tạo nên ...

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 5 thumb

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 5

Bảng 2.20: Ma trận IFE STT Các yếu tố bên trong Mức độ quan trọng của các yếu tố Phân loại số điểm quan trọng 1 Có uy tín trên thương trường 0,15 4 0,6 2 Công nghệ hiện đại 0,1 3 0,3 3 Sản phẩm dịch vụ đa dạng so với các ngân hàng ...

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 4 thumb

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 4

Bảng 2.10: Các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2005 của các đối thủ cạnh tranh = EIB ACB SACOM TECH 1. Tổng tài sản (tỷ đồng) 11.377 24.421 14.586 10.776 2. Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 6.598 9.565 8.425 5.278 3. Vốn huy động (tỷ đồng) 8.351 20.218 11.441 ...

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 3 thumb

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 3

Hình 2.7: Doanh số mua bán ngoại tệ năm 2005 Doanh số mua bán ngoại tệ năm 2005 7 6 5 6.4 4.7 4.16 3.9 4 3 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 Tỷ USD Về hoạt động kinh doanh vàng, mặc dù giá vàng luôn có những biến động bất thường nhưng hoạt động ...

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 2 thumb

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 2

- Yếu tố quốc tế : Do xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế dẫn đến sự hội nhập giữa các nền kinh tế trong khu vực hay toàn cầu. Do đó, cần phải theo dõi và nắm bắt xu hướng kinh tế thế giới, phát hiện các thị trường tiềm năng, ...

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 1 thumb

Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 - 1

Mục Lục - Trang Bìa - Lời Cam Đoan - Mục Lục - Danh Mục Các Từ Viết Tắt - Danh Mục Các Bảng - Danh Mục Các Hình, Đồ Thị 1. Lời Mở Đầu I 2. Mục Tiêu, Phạm Vi Và Phương Pháp Nghiên Cứu I 2.1 Mục Tiêu Nghiên Cứu: I 2.2 Phạm Vi Nghiên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số