Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt

Xem tất cả 206 trang, được chia thành 25 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 25 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 25

6. Từ cách nhìn phân tích theo hướng tổng hợp, chúng tôi nhận dạng hàm lượng văn hóa gắn với đặc điểm dân tộc của ngôn ngữ. Sự hình thành đường dây lập mã của CTLC gắn với năng động của tư duy theo hướng tri nhận tại môi ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 24 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 24

Thêm vào đó, trong tham thoại 2, người bán lại kết hợp dùng từ “là ít”ở cuối câu để nhấn mạnh, mang đậm tính tình thái chủ quan: đánh giá túi gạo có khả năng nhiều hơn số lượng 10 cân). Tất cả đều thể hiện tính chuyển ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 23 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 23

Có lẽ điều này cũng được chúng tôi giải thích bằng yếu tố phi NN, nhất là yếu tố tâm lí của người Việt. Xuất phát điểm vẫn là tính chất cực đoan (một bên tôn trọng hết mực và một bên bị xúc phạm nhất) của sự “duy ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 22 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 22

Nét nghĩa “không có quan hệ huyết thống”, vừa chỉ người dưng, vừa chỉ”rể là khách” trong gia đình. Điều này thể hiện quan niệm của người Việt: trọng “dâu” (vợ con trai) hơn là”rể” (chồng con gái). Nét nghĩa này kết hợp ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 21 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 21

TXH chịu sự chế định nghiêm ngặt của nguyên tắc lựa chọn, nguyên tắc thói quen, qui tắc XH, qui tắc sử dụng NN, nghi thức GT của đặc trưng tâm lí, văn hóa dân tộc qui định để tạo YNHÂ (trở lại ví dụ (76, tr 131), chương 4) cùng ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 20 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 20

Đặc trưng VHDT của sự chuyển nghĩa là nó chỉ tồn tại trong NN này mà không tồn tại ở NN khác. Ví dụ (86), M:Cá này bao nhiêu một kí vậy cô?; B:Có 20 ngàn hà, bác ơi! (rẻ, nên mua); M:20 ngàn lận à? (đắt, không mua) Các tiểu từ tình ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 19 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 19

E/ Nhóm vị từ sắc thái biểu cảm tuyệt đối và biểu thị mức độ cực cấp: Nghĩa của vị từ được tạo từ phương thức láy và phương thưc ghép thường nhấn mạnh thành phần nghĩa biểu cảm bởi vì nó là sự sắc thái hóa và cụ ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 18 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 18

Việc nghiên cứu YNHÂ theo hướng trên đây buộc ta phải giải thích về cái được thông báo và cái được hiểu trong một ngữ cảnh cụ thể. Chính ngữ cảnh sẽ có tác dụng ngược trở lại với vai trò cao trong việc giúp người nói lựa ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 17 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 17

2.5.5. Hỏi để chứng minh điều mình nói là đúng: “Chứng” là cái dựa vào để bảo đảm sự việc là có thật. “Chứng minh” là làm cho người nghe thấy rõ là có thật, là đúng bằng chính lý lẽ, bằng chính sự việc mà người nói ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 16 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 16

Cấu trúc giải mã luôn thông qua “lăng kính chủ quan“ [100] của người nhận. Nên trong giao tiếp, không phải lúc nào sự giải mã cũng diễn ra dễ dàng: người lập mã tạo nên cấu trúc mã bằng HT này nhưng người giải mã hiểu bằng một ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 15 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 15

Tin cũ của hành động hỏi trực tiếp là tiền đề của cấu trúc thông báo, nên nó được công nhận đương nhiên, không cần phải đưa thành thông báo mới nữa, nên cách phân bố tin đã biết không cần nêu tường minh hay còn gọi là tin cũ- ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 14 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 14

Cũng ở cấp độ ngữ pháp, chúng tôi còn đặc biệt chú ý thống kê một số biểu thức tình thái giới hạn khung tình thái hàm ngôn trong phát ngôn chứa HĐHGT. Một số biểu thức tình thái sử dụng hư từ và tổ hợp hư từ tạo nghĩa hàm ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 13 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 13

Phát ngôn chứa HĐHGT có cấu trúc HT cú pháp cũng giống với cấu trúc cú pháp của phát ngôn chứa HĐHTT. Vậy vấn đề là:  dựa vào đâu để khẳng định một HT NN trong những PN có vỏ ngữ âm như nhau có chứa PTH hay không phải PTH? Đồng ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 12 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 12

Cũng ở cấp độ ngữ pháp, thứ ba, chúng tôi chú ý biểu thức tình thái có chức năng giới hạn khung tình thái cho mục đích PN mang lại ND ý nghĩa tình thái hiển ngôn trong PN chứa HĐHTT. Ngoài khung tình thái được đánh dấu bằng các PTH, ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 11 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 11

2.1.3. Phân biệt HĐH (ask) và PNH (question) – Đề cập vấn đề PNH, các sách ngữ pháp tiếng Việt theo quan điểm truyền thống thường nhận diện PNH theo 2 tiêu chí chính: mục đích nói, có dấu hiệu riêng của tình thái hỏi, hoặc kết hợp ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 10 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 10

CHƯƠNG 2: NHẬN DIỆN HÀNH ĐỘNG HỎI TRỰC TIẾP VÀ HÀNH ĐỘNG HỎI GIÁN TIẾP Ở BÌNH DIỆN KẾT HỌC – NGHĨA HỌC – DỤNG HỌC 2. 1. KHÁI QUÁT HÀNH ĐỘNG NÓI 2.1.1.Khái quát 2. 1.1.1.Khái niệm hành động nói Con người tạo ra các PN được ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 9 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 9

Bằng cách nào mà một người có thể tạo nên sự chỉ dẫn, sự biểu thị để chỉ ra vật quy chiếu thông qua biểu thức quy chiếu và một người có thể nhận diện ra vật quy chiếu qua cái biểu thức quy chiếu ấy? Thứ nhất là căn cứ ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 8 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 8

Ở khía cạnh khác, sự phát triển nhận thức của tư duy đối với sự tình, kéo theo sự phát triển nghĩa mới, đã kéo theo sự mâu thuẫn giữa ND và HT thể hiện. Ngược lại, sự mâu thuẫn về ND và HT góp phần cho sự phát triển của tư ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 7 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 7

Hệ thống NN không những cung cấp cho người nói khả năng lựa chọn cái có sẵn mà còn cung cấp cho họ cái khả năng tạo lập, phát triển, mở rộng, sáng tạo cái mới. Tất cả đều bắt nguồn từ khả năng tiềm tàng của NN, hình thái NN. ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 6 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 6

Lâu nay, nói đến nghĩa, người ta luôn nói đến tính hai mặt của ngôn ngữ, và là nghĩa của chính cái biểu đạt, nhưng nghĩa hàm ẩn được tạo qua cơ chế cấu trúc lựa chọn, đã được thể hiện rộng hơn cách hiểu của F. Saussure, rộng ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 5 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 5

1.2. LÍ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC LỰA CHỌN ĐỂ TẠO NGHĨA 1.2.1. Thông tin ngữ dụng G. Miller (1978 ) đã nói đến tính đa dạng của mặt dụng học thể hiện qua cấu trúc hình thái ngôn ngữ, chứa đựng thông tin ngữ dụng, là phần thông tin bổ ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 4 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 4

Dẫn theo [87], ta cần phân biệt đích GT sau:  theo tính chất đích gắn với thực tiễn, ta có: đích thực tiễn, đích NN .  Đích thực tiễn  ở ngoài hoạt động của lời nói. Hành động lời nói dùng đích NN là phương tiện để đạt ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 3 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 3

Luận án cũng góp phần giúp người đọc thấy rõ sự khác nhau của sắc thái hàm ẩn trong hành động hỏi thuộc môi trường mua bán trong đời sống hằng ngày, với sắc thái hàm ẩn trong văn bản nghệ thuật. Nó không phải là sản phẩm của ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 2 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 2

4. MỤC ĐÍCH-NHIỆM VỤ- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Luận án tập trung trả lời các câu hỏi sau đây để làm sáng tỏ bình diện ngữ dụng của hành động hỏi: Chúng ta  làm gì  khi chúng ta nói? Chúng ta  thực sự nói gì  khi chúng ta nói? Tại ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 1 thumb

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh Mai Thị Kiều Phượng Phát Ngôn Chứa Hành Động Hỏi Trong Giao Tiếp Mua Bán Bằng Tiếng Việt Phụ Lục Chuyên Ngành : Lí Luận Ngôn Ngữ Mã Số : 62 22 01 01 Luận Án ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số