Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông Phường Hoàng Văn Thụ Thành phố Lạng Sơn Tỉnh Lạng Sơn

Xem tất cả 40 trang, được chia thành 5 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 5 thumb

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 5

Bảng 4.8. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm‌ Thông số BOD 5 TSS NH 4 + NO 3 - PO 4 3- Dầu mỡ Coliform L tđ (kg/ngày) 64,8 216 3,888 43,2 1,296 4,32 32.400 L nm 51,84 181,44 1,123 2,592 0,518 2,592 19.872 L t 0,797 ...

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 4 thumb

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 4

Hình 4.3. Biểu đồ thể hiện nồng độ Coliform trước và sau xử lý so với QCVN Hình 4.3. Biểu đồ thể hiện nồng độ Nitrat trước và sau xử lý so với QCVN 4.3.4. Hệ thống xử lý nước thải của chợ Giếng Vuông 4.3.4.1. Nước thải sinh ...

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 3 thumb

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 3

3.4. Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin và số liệu thứ cấp - Thu thập thông tin, số liệu sẵn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Thu thập tài liệu, văn bản pháp luật có liên quan. Tiến hành thu thập ...

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 2 thumb

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 2

Các con sông ở lục địa châu Á là nơi ô nhiễm nặng nề nhất. Hàm lượng chì trong các con sông này được tìm thấy cao hơn 20 lần so với các hồ chứa của các nước công nghiệp ở các châu lục khác. Số lượng vi khuẩn được tìm thấy ...

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 1 thumb

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Nguyễn Thị Bích Thoa Tên Đề Tài: Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Nước Thải Tại Chợ Giếng Vuông, Phường Hoàng Văn Thụ Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số