Tình Tiết Tăng Nặng Trách Nhiệm Hình Sự Định Khung

Nếu không quy định thành tội riêng ở Điều 19 BLHS năm 2015 thì cả hai trường hợp đều xử lý về tội vô ý làm chết người. Ngoài ra, trong BLHS còn có một số tình tiết tương tự như tình tiết tăng nặng TNHS định tội, như tình tiết ...