Đánh giá mức độ rối loạn thần kinh tự chủ trên bệnh Parkinson và teo đa hệ thống - 2628

Lê Thị Phương L

Nữ

1965

M16-0019689

29

Mai Thị L

Nữ

1948

L19-0003522

30

Nguyễn Hữu L

Nam

1964

L19-0004200

31

Dương Thị Kim L

Nữ

1954

L18-0016284

32

Phùng Thị L

Nữ

1940

L13-0020172

33

Nguyễn Thị Hồng L

Nữ

1956

L19-0008820

34

Đinh Văn L

Nam

1944

L13-0002988

35

Phan Thị L

Nữ

1965

L11-0016001

36

Trương Văn L

Nam

1951

L16-0021535

37

Hà L

Nam

1946

L15-0014486

38

Đặng Thị Kim N

Nữ

1942

L16-0003754

39

Mạch Thị Bích N

Nữ

1941

L16-0011940

40

Đặng Thị N

Nữ

1953

L15-0006732

41

Nguyễn Thị N

Nữ

1975

M17-0031261

42

Đặng Kim N

Nữ

1961

L15-0005608

43

Lưu Kim P

Nữ

1962

L12-0010767

44

Trần Văn P

Nam

1956

L19-0008759

45

Nguyễn Thị P

Nữ

1940

L13-0017895

46

Trần Thị P

Nữ

1940

L12-0011398

47

Thoại P

Nam

1943

L13-0014636

48

Ngô Thành P

Nam

1933

L13-0009503

49

Dương Duy Q

Nam

1948

L19-0002187

50

Bùi Thanh Q

Nam

1940

L13-0020185

51

Nguyễn Thái S

Nam

1955

L16-0013620

52

Ouk S

Nam

1954

L14-0022564

53

Lưu Văn S

Nam

195

L14-0004461

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.

Đánh giá mức độ rối loạn thần kinh tự chủ trên bệnh Parkinson và teo đa hệ thống - 2654

Cao Thế S

Nam

1960

L11-0006587

55

Nguyễn Văn S

Nam

1956

M14-0005455

56

Hà S

Nam

1964

L13-0001228

57

Lê Văn S

Nam

1947

L18-0018816

58

Lý Bảo T

Nam

1970

L15-0023500

59

Võ Văn T

Nam

1954

L11-0008640

60

Võ Thị T

Nữ

1948

L16-0010212

61

Nguyễn Thanh T

Nam

1977

L18-0002454

62

Trịnh Thị Ngọc T

Nữ

1964

L14-0000868

63

Võ Thị Lệ T

Nữ

1964

M16-0035213

64

Lâm Thanh T

Nam

1948

L14-0005540

65

Hoàng Thị T

Nữ

1964

L17-0022335

66

Trần Thị T

Nữ

1946

L13-0020195

67

Lê Thị T

Nữ

1945

L11-0009361

68

Lê Thị T

Nữ

1976

L13-0018981

68

Dương Tấn T

Nam

1964

M13-0013456

70

Hà Hữu T

Nam

1947

L12-0000153

71

Nguyễn Minh T

Nam

1960

M12-0013176

72

Vũ Thị Thanh T

Nữ

1956

L13-0000201

73

Lý Thị Mỹ T

Nữ

1963

L13-0003303

74

Nguyễn Thị Minh T

Nữ

1955

M13-0012195

75

Võ Thị Lệ T

Nữ

1964

L18-0007436

76

Trần Thị Phương T

Nữ

1975

L16-0020640

77

Phạm Thị V

Nữ

1958

L16-0000103

78

Lê Thị V

Nữ

1943

L18-0014176

79

Lâm Hoàng V

Nam

1963

L14-000627780

Nguyễn Ái V

Nam

1960

L14-0008637

81

Bùi Thị Hải Y

Nữ

1972

M16-0010253

82

Phạm Thị Y

Nữ

1943

L11-0003715


Xác nhận của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp Bệnh Viện Chuyên Khoa Ngoại Thần Kinh Quốc Tế

Xem tất cả 217 trang.

Ngày đăng: 14/09/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí