Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX - 8

- Nhờ vào giao thức mật mã mạnh AES cho quá trình truyền dữ liệu nên hầu hết khung truyền được bảo vệ sự toàn vẹn dữ liệu. 3.5 Kết chương Trong chương này chúng ta đã tìm hiểu về lớp con bảo thông qua các thành phần: liên kết ...

Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX - 7

Tạp âm. Điều này đã tác động đến hiệu quả của mạng nhưng sự thay đổi mã sửa lỗi trước (FEC) hoặc phương thức điều chế một cách linh động có thể làm hạn chế tác động của việc tấn công và cũng có thể tạo ra vấn đề ...

Phân Tích Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến An Ninh Trong Wimax

Để tạo ra một dãy kí tự mà đảm bảo không lặp lại trong thời gian dài mặc dù bộ đếm thực sự thì đơn giản và phổ biến nhất. CTR mode rất phù hợp cho hoạt động của bộ máy đa xử lý, các khối có thể được mật mã một cách ...

Ý Nghĩa Các Ký Hiệu Trong Bản Tin Giao Thức Pkm Authorization

SS BS Authentication information SS’s Manufacturer Certificate Authorization request SS Certificate, Capabilities, SAID Store SS’s manufacturer Certificate Verify SS identity, activates an AK and encrypts it with SS’s public key and RSA algorithm Authorization reply Derive KEK ...

Bảng Tóm Tắt Các Khoá Mã Hoá Được Dùng Với Sa

Access Service Network R1 R6 R3 R6 R8 R1 R6 R4 ASN Gateway 1 BS ASN Gateway 2 BS Hình 2.2 Mô tả tham chiếu mạng dịch vụ truy cập Mạng dịch vụ truy cập giao tiếp với SS sử dụng điểm tham chiếu R1, với mạng dịch vụ kết nối sử dụng điểm tham ...

Các Băng Tần Được Đề Xuất Cho Wimax Trên Thế Giới

O Phủ sóng rộng hơn: WiMAX hỗ trợ động nhiều mức điều chế, bao gồm BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Khi yêu cầu với bộ khuếch đại công suất cao và hoạt động với điều chế mức thấp (ví dụ BPSK hoặc QPSK). Các hệ thống WiMAX có thể phủ ...

Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX - 2

CHƯƠNG 3 : AN NINH TRONG CÔNG NGHỆ WiMAX 18 3.1 Giới thiệu chương 18 3.2 Lớp con bảo mật trong WiMax 18 3.2.1 Các liên kết bảo mật (SA) 18 3.2.2 Chứng thực điện tử X509 20 3.2.3 Giao thức ủy quyền và quản lý khoá PKM 21 3.2.4 Mã hoá 27 3.2.4.1 Mã hoá ...

Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX - 1

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt-Hàn Khoa Công Nghệ Thông Tin Ứng Dụng Đồ Án Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông Đề Tài Tìm Hiểu Về An Ninh Trong Công Nghệ Wimax Gvhd : Phan Thị Lan Anh Svth : Võ ...