Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX - 8

- Nhờ vào giao thức mật mã mạnh AES cho quá trình truyền dữ liệu nên hầu hết khung truyền được bảo vệ sự toàn vẹn dữ liệu.

3.5 Kết chương

Trong chương này chúng ta đã tìm hiểu về lớp con bảo thông qua các thành phần: liên kết bảo mật (SA) , chứng nhận X.509, giao thức uỷ quyền vCC.

Mặc dù đã khắc phục được một số lỗ hổng bảo mật do phiên bản trước tạo ra nhưng chuẩn 802.16-2005 cũng tồn tại một số vấn đề cần khắc phục trong các phiên bản tiếp theo như:

- Một vài gói EAP không được bảo vệ , điều đó dẫn đến các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) dựa trên quá trình chứng thực, mặc dù vậy quá trình này chỉ xảy ra trong phạm vi giao thức EAP.

- Khoá TEK vẫn được tạo một cách ngẫu nhiên từ BS.

- Quản lý chứng nhận ( certificate) vẫn chưa được rõ ràng khi sử dụng RSA-based.

KẾT LUẬN

Với khả năng cung cấp các dịch vụ truy nhập băng rộng cho cả cố định và di động, WiMAX sẽ là lựa chọn mang tính quyết định cho các nhà cung cấp dịch vụ trong thời gian tới nhằm chiếm lĩnh thị trường cũng như tăng khả năng cạnh tranh của mình. Hiểu rõ các đặc điểm kỹ thuật, vận dụng vào các điều kiện thực tế để triển khai hệ thống một cách nhanh chóng và hiệu quả sẽ đem lại những khả năng hết sức lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ và cả người sử dụng.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người!

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 70 trang tài liệu này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Network Part 16 : Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access System, IEEE802.16-2004

Tìm hiểu về an ninh trong công nghệ WiMAX - 8

[2] David Johnston and Jesse Walker : “ Overview of the 802.16 Security”,

IEEE computer society

[3] Alvarion Ltd (2004), “Introducing WiMAX, the Next Broadband Wireless Revolution”

[4] Jeffrey G.Andrews, Arunabha Ghosh: “Fundamentals of WiMAX”, Prentice

Hall

[5] David Johnston and Jesse Walker, Overview of IEEE 802.16 Security,

Security & Privacy Magazine,2004.

[6] IEEE Standard for Local and metropolitan area networks, IEEE 802.16-2005

[7] WiMAX Forum: http://wimaxforum.org

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................


Đà Nẵng, ngày....tháng....năm 2015

Giảng viên hướng dẫn (Ký tên)

Xem tất cả 70 trang.

Ngày đăng: 25/05/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí