Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói

Xem tất cả 77 trang, được chia thành 9 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 9 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 9

* IC CHỐT : Khi dùng bộ nhớ ngoài, port 0 không còn là port IO thuần túy. Nó được kết hợp giữa bus địa chỉ và bus dữ liệu nên dùng tín hiệu ALE và IC chốt để chốt byte thấp của bus địa chỉ khi bắt đầu mỗi chu kỳ bộ nhớ. Port2 cho ...

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 8 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 8

XRL A, Control Transfer Instructions. Mnemonic Instruction code Hexa decimal Explanation D 7 D 6 D 5 D 4 D 3 D 2 D 1 D 0 ACALL addr A 10 a 9 a 8 1 0 0 0 1 Byte 1 (PC)  (PC) + 2 a 7 a 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a 0 Byte 2 (SP)  (SP) + 1 ((SP))  (PC 7-0 ) (SP)  (SP) + 1 ((SP))  (PC 15-8 ) ...

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 7 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 7

- Trong một chu kỳ máy tiêu biểu, tín hiệu ALE tích 2 lần. Lần thứ nhất cho phép 74HC373 mở cổng chốt địa chỉ byte thấp, khi ALE xuống 0 thì byte thấp và byte cao của bộ đếm chương trình đều có nhưng EPROM chưa xuất vì PSEN chưa tích ...

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 6 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 6

III. CẤU TRÚC BÊN TRONG VI ĐIỀU KHIỂN Bảng tóm tắt các vùng nhớ 8951. Bản đồ bộ nhớ Data trên Chip như sau : Địa chỉ F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 - - - BC BB BA B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 AF AC AB AA A9 A8 A7 A6 A5 A4 ...

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 5 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 5

Mức tín hiệu cực đại là giá trị RMS có mức điện áp tương tự tương ứng với 0 dBFS cho các hệ thống hay các thiết bị riêng biệt . Mức hoạt động tiêu chuẩn là giá trị RMS có điện áp ổn định của một hệ thống hay thiết bị ...

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 4 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 4

Nếu fmax là tần số cực đại của phổ tín hiệu tương tự và fs là tần số lấy mẫu , dải băng tần trên và dưới được giới hạn bới fs+fmax và fs – fmax V / Định lý Nyquist và hiện tượng chồng phổ : Khi lấy mẫu dưới tần số qui ...

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 3 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 3

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Items Sym. Min. Max. Unit Supply Voltage V DD -0.3 +0.6 V Input Voltage V in -0.3 V DD +0.3 V Operating Temperature Top -20 +70 0 C Storage Temperature Tstg -55 +125 0 C DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( T A =25 0 C ,V S S=0V ) Items Sym. Min. Typ. Max. Unit Conditions Supply ...

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 2 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 2

. . Nếu S1 mức cao tức ngõ ra bộ đệm . được chọn , ngược lại thanh ghi trạng thái được chọn . Tín hiệu mưc cao ở . chân S3 thì đưa nội dung Kbus vào . ngõ vào thanh ghi . Chú ý người sử dụng có thể không đưa tín hiệu vào . S2 và S3 ...

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 1 thumb

Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói - 1

Bản Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn Họ Và Tên Sinh Viên : Nguyễn Minh Trí Lớp : 98Đt3 Mã Số Sinh Viên : 98Đt344 Ngành : Điện Tử – Viễn Thông Tên Đề Tài: Điều Khiển Thiết Bị Bằng Giọng Nói Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn: . . ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số