Phát triển nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Đà Nẵng Nguyễn Lê Phát Triển Nông Nghiệp Huyện Nam Giang - Tỉnh Quảng Nam Chuyên Ngành: Kinh Tế Phát Triển Mã Số: 60.31.05 Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Đà Nẵng - Năm 2015 Công Trình Được Hoàn ...

Phát triển nông nghiệp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - 2

2.2.4. Tình hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp Nhìn chung, trong nông nghiệp ở huyện Nam Giang vẫn chưa hình thành các mô hình liên kết, có thể là do các chủ trang trại, hộ nông dân và doanh nghiệp chưa đủ năng lực thực hiện ở các ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí