Việc Sử Dụng Bảng Điểm Cân Bằng Trên Thế Giới

Tận dụng tài sản sẵn có đã tạo ra những sự cải tiến hơn nữa trong sự quay vòng vốn. Chiến lược năng xuất sử dụng một số yếu tố then chốt sau để được hoàn thành: - Chất lượng sản phẩm đã cải tiến hàng năm trong vòng 4 ...

Mục Tiêu Đào Tạo Lại Kỹ Năng Cho Lực Lượng Lao Động

Doanh nghiệp không thay đổi quá nhiều, vì nếu như vậy tổ chức sẽ thay thế vốn hoặc nhà cung cấp bên ngoài bằng lao động nội bộ. Nếu thước đo này được sử dụng để thúc đẩy năng suất của nhân viên cao hơn, thì nó phải được ...

Khung Thước Đo Tăng Trưởng Và Học Hỏi [18]

Chắc chắn trở thành một phần tại quá trình hoạt động của khía cạnh nội bộ trong Bảng điểm cân bằng. 3. Dịch vụ hậu mãi Giai đoạn cuối cùng của chuỗi giá trị nội bộ là dịch vụ hậu mãi. Dịch vụ hậu mãi bao gồm các hoạt ...

Khuyến Khích Phản Hồi Chiến Lược Và Học Hỏi

Để đạt được những mục tiêu tài chính đầy tham vọng này, các nhà quản lý phải nhận ra những mục tiêu dài hạn về khách hàng, quá trình kinh doanh nội bộ, và học hỏi tăng trưởng. Những mục tiêu này có thể đến từ rất nhiều ...