Án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam - 11

Được miễn tiền tạm ứng án phí, án phí vào Điều 14 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. Mục đích việc bổ sung này là để tránh các đương sự lợi dụng quy định miễn, giảm án phí không rò ràng gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. ...

Án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam - 10

13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Quan điểm thứ nhất cho rằng vì trong tương lai chị H và anh B sẽ phải trả nợ 600 triệu đồng cho các chủ nợ khi đến hạn nên tài sản chung của chị H và anh B chỉ còn lại 400 ...

Cách Thức Tính Tiền Tạm Ứng Án Phí Dân Sự Sơ Thẩm

Chịu án phí dân sự sơ thẩm như đối với trường hợp vụ án dân sự không có giá ngạch [33]. Tuy nhiên, việc áp dụng quy định này trên thực tế tại các Tòa án có nhiều nội dung còn tranh luận với các quan điểm trái chiều nhau. Vấn ...

Về Chủ Thể Có Nghĩa Vụ Nộp Tiền Án Phí Dân Sự Sơ Thẩm

(90.000.000đ). Trường hợp này, bị đơn B phải nộp tiền tạm ứng án phí đối với số tiền yêu cầu phản tố là 90.000.000đ. Phản tố là việc bị đơn kiện ngược lại nguyên đơn về một quan hệ pháp luật khác với yêu cầu khởi kiện ...

Giai Đoạn Từ Năm 1976 Đến Năm 2005

Với các việc kiện có liên quan đến đông đảo quần chúng nhân dân như cũ. Ngoài ra, còn sửa đổi lại mức phí mới chỉ bằng 2/3 quy định cũ. Quy định chung các khoản thu án, lệ phí là Lệ phí tư pháp. Đồng thời bỏ một số loại lệ ...

Án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam - 2

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ÁN PHÍ DÂN SỰ 1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA ÁN PHÍ DÂN SỰ 1.1.1. Khái niệm án phí dân sự Theo Đại từ điển tiếng Việt do nhà xuất bản văn hóa thông tin năm 1998 thì: Án phí là số tiền chi phí cho ...

Án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Nguyễn Thị Lan Án Phí Dân Sự Trong Pháp Luật Việt Nam Chuyên Ngành : Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự Mã Số : 60 38 01 03 Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Người Hướng Dẫn Khoa Học: Ts. Bùi Thị Huyền Hà ...