Bản vẽ kỹ thuật Chương 2 Vẽ hình học - 2

4 Vẽ Một Số Đường Cong Hình Học 1 Hình Oval Vẽ Đường Hình Oval
Trang 16

4. VẼ MỘT SỐ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC 1.Hình Oval : Vẽ đường hình oval khi biết 1 trục AA’ T1 M T2 A O1 O2 A’ T4 N T3

Có thể bạn quan tâm!

2 Đường Elip 2 1 Vẽ Đường Elip Theo Hai Trục Ab Và Cd
Trang 17

2. Đường elip 2.1. Vẽ đường elip theo hai trục AB và CD

Pp 4 Tâm Hình Tương Tự Elip Zwnj
Trang 18

PP 4 tâm: Hình tương tự elip ‌

To Draw An Approximate Ellipse Given Major And Minor Axes Repeat
Trang 19

To draw an approximate ellipse Given Major and minor axes Repeat

2 2 Vẽ Đường Elip Khi Biết Hai Đk Liên Hợp Ab Và Cd
Trang 20

2.2. Vẽ đường elip khi biết hai đk liên hợp AB và CD

Cách Vẽ Hình Chíêu Trục Đo Của Đường Tròn Bằng Phương Pháp 2
Trang 21

Cách vẽ hình chíêu trục đo của đường tròn bằng phương pháp 2 chùm tia

3 Đường Xoắn Ốc Archimet Đường Xoắn Ốc Archimet Là Quỹ Đạo
Trang 22

3. Đường xoắn ốc Archimet - Đường xoắn ốc Archimet là quỹ đạo của một điểm chuyển động đều trên một bán kính quay khi bán kính này quay đều quanh tâm O. - Độ dời của điểm trên bán kính quay khi bán kính này quay được một vòng gọi là bước xoắn. - Vẽ đường xoắn ốc Archimet biết bước xoắn a như sau: • Vẽ đường tròn bán kính bằng bước xoắn a và chia đường tròn ra làm n (n=8) phần bằng nhau. • Chia bước xoắn a cũng ra làm n phần bằng nhau. • Đặt lên các đường chia tại các điểm 1, 2, … các đoạn thẳng 01, 02, … được các điểm M1, M2 … thuộc đường xoắn ốc Archimet (hình 2.24)

4 Đường Thân Khai Của Đường Tròn Đường Thân Khai Của Đường
Trang 23

4. Đường thân khai của đường tròn - Đường thân khai của đường tròn là quỹ đạo của một điểm thuộc đường thẳng khi đường thẳng này lăn không trượt trên một đường tròn cố định(đường tròn cơsở). - Vẽ đường thân khai khi biết đường tròn cơ sở bán kính R: • Chia đường tròn cơ sở ra làm n phần đều nhau. Ví dụ n = 12 (hình 2.28). • Vẽ tiếp tuyến với đường tròn tại các điểm chia đều đường tròn • Lần lượt đặt các tiếp tuyến tai các điểm 1, 2, 3 … các đoạn thẳng bằng 1, 2, 3 … lần đoạn 2 R/12 ta được các điểm M1, M2, M3 … thuộc đường thân khai.

M9 Me Mıj 10
Trang 24

M9 Me MıJ 10

R2 R7 36 Ø40 B 55 Ø36 Ø26 2Loå 6 D Ø30 Ø14 56 110 60 5 Đường Thân Khai
Trang 25

R2 R7 36 Ø40 b) 55 Ø36 Ø26 2loå 6 d) Ø30 Ø14 56 110 60 5. Đường thân khai hình vuông

0 Ø24 Ø46 R18 1 E R10
Trang 26

0 Ø24 Ø46 R18 1 e) R10

Ø24 Ø16 R8 R12 R R8 R12 144 R12 24 1
Trang 27

Ø24 Ø16 R8 R12 R R8 R12 144 R12 24 1

To Draw The Line Parallel To A Given Line With A Specified Distance Zwnj Given
Trang 28

To draw the line parallel to a given line with a specified distance ‌ Given distance = r r

To Draw The Line Parallel To A Given Line With A Specified Distance Given Distance R
Trang 29

To draw the line parallel to a given line with a specified distance Given distance = r r Repeat

Fillet And Round To Draw The Arc We Must Find The Location Of The Center Of That Arc
Trang 30

FILLET AND ROUND To draw the arc, we must find the location of the center of that arc. How do we find the center of the arc?

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số