Bản vẽ kỹ thuật Chương 6 Biểu diễn vật thể - 5

A B C Đúng D
Trang 61

A B C ĐÚNG D

Có thể bạn quan tâm!

Hãy Vẽ Hình Cắt Thích Hợp Vào Hình Chiếu Đưng Và Hình Chiếu Cạnh
Trang 62

Hãy vẽ hình cắt thích hợp vào hình chiếu đưng và hình chiếu cạnh

A A A A A A A 1 2 3 4
Trang 63

A a) A-A ? A A?-A ? ? 1 2 3 4

A B C D E F A F B C D E E E B B D D C C F F A A 1 2 3 4 5 6
Trang 64

A B C D E F A F B C D E ? ? ? ? ? ? E-E B-B D-D C-C F-F A-A 1 2 3 4 5 6

A B C A B A A B B 1 2 3 4 5
Trang 65

A B c) A B ? ? A-A B-B ? ? ? 1 2 3 4 5

Dặn Dò • Đọc Hết Các Phần Còn Lại Của Chương 6 Để Vận Dụng
Trang 66

DẶN DÒ • Đọc hết các phần còn lại của chương 6 để vận dụng vào giải bài tập • Làm bài tập chương 6: bài tập số 7, 8,14,15 - sách Bài tập Vẽ kỹ thuật do GV Nguyễn thị Mỵ soạn • Làm bài tập đã chỉ định cụ thể cho từng sinh viên, nộp vào tuần sau • Ngoài ra có thể tham khảo thêm bài tập trong các sách của: 1. Bài tập Vẽ kỹ thuật cơ khí - Tập 1 và Tập 2 của tác giả TRẦN HỮU QUẾ – NGUYỄN VĂN TUẤN - Nhà XB Giáo dục 2002 2. Exercices in marchine drawing - S.K.Bogolyubov - Nhà XB Mir – Matxcơva 1983 • Thắc mắc liên hệ giảng viên qua email: mynguyendhcnhcm@gmail.com

page trang 67
Trang 67

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.2/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số