Bản vẽ kỹ thuật Chương 6 Biểu diễn vật thể - 2

Ký Hiệu Vật Liệu Trên Mặt Cắt Tcvn 7 1993 Quy Định Các Ký Hiệu
Trang 16

Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt TCVN 7:1993 quy định các ký hiệu vật liệu trên mặt cắt như bảng sau: Kim loaïi û Kính vaät lieäu trong suoát Chaát loûng Chaát deûo,vaät lieäu caùch nhieät caùch aåm, vaät lieäu bòt kín Beâtoâng coát theùp Goã Ñaát thieân nhieân (veòô xung quanh đöôøng bao maët caét) Ñaù Gaïch caùc loaïi Beâtoâng

Có thể bạn quan tâm!

Vẽ Bằng Nét Liền Mảnh Song Song Nhau Cách Đều Nhau 1 5 10 Mm Và
Trang 17

- Vẽ bằng nét liền mảnh song song nhau, cách đều nhau (1,5- 10 mm) và nghiêng 45 so với đường bao hoặc với trục đối xứng của hình biểu diễn

Nếu Đường Bao Hay Trục Chính Của Hình Biểu Diễn Nghiêng 45 Thì
Trang 18

- Nếu đường bao hay trục chính của hình biểu diễn nghiêng 45 thì đường gạch gạch vẽ nghiêng 30 hay 60

Đường Gạch Gạch Của Mỗi Chi Tiết Phải Khác Nhau Về Góc Nghiêng
Trang 19

- Đường gạch gạch của mỗi chi tiết phải khác nhau về góc nghiêng hay khoảng cách 1 2 3 - Nếu bề mặt của chi tiết lớn quá thì đường gạch gạch có thể gạch dọc theo đường biên - Nếu chi tiết mỏng quá (< 2mm) thì được phép tô đen

Lỗi Sai Phổ Biến
Trang 20

LỖI SAI PHỔ BiẾN

Không Nên Vẽ Đường Gạch Gạch Song Song Hoặc Vuông Góc Với Đường
Trang 21

Không nên vẽ đường gạch gạch song song hoặc vuông góc với đường bao của hình LỖI SAI PHỔ BiẾN

• Có Mấy Loại Hình Cắt • Khi Biểu Diễn Vật Thể Có Thể Sử
Trang 22

• Có mấy loại hình cắt? • Khi biểu diễn vật thể có thể sử dụng hình cắt nào cho phù hợp?

6 2 2 Phân Loại Hình Cắt Mặt Phẳng Cắt Song Song Với Mặt Phẳng
Trang 23

6.2.2. PHÂN LOẠI HÌNH CẮT Mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu đứng 6.2.2.1. TheHoÌNvHị trCí ẮmTặtĐpỨhNẳGng cắt

Mặt Phẳng Cắt Song Song Với Mặt Phẳng Hình Chiếu Cạnh Hình Cắt
Trang 24

Mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu cạnh HÌNH CẮT CẠNH

Mặt Phẳng Cắt Song Song Với Mặt Phẳng Hình Chiếu Bằng
Trang 25

Mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng hình chiếu bằng

Mặt Phẳng Cắt Xiên Với Mặt Phẳng Hình Chiếu Cơ Bản
Trang 26

Mặt phẳng cắt xiên với mặt phẳng hình chiếu cơ bản

6 2 2 Phân Loại Hình Cắt 6 2 2 2 Theo Số Lượng Mặt Phẳng Cắt Hình
Trang 27

6.2.2. PHÂN LOẠI HÌNH CẮT 6.2.2.2. Theo số lượng mặt phẳng cắt - Hình cắt đơn giản : 1 mặt phẳng cắt (song song với mặt phẳng hình chiếu cơ bản) - Hình cắt phức tạp : 2 mặt phẳng cắt trở lên • Hình cắt bậc • Hình cắt xoay

Hình Cắt Bậc A A A Không Hiển Thị Các Cạnh Của Mặt Phẳng Cắt
Trang 28

HÌNH CẮT BẬC A-A A Không hiển thị các cạnh của mặt phẳng cắt trung gian A

Hình Cắt Xoay Hai Mặt Phẳng Cắt Giao Nhau
Trang 29

HÌNH CẮT XOAY Hai mặt phẳng cắt giao nhau

6 2 2 Phân Loại Hình Cắt 6 2 2 3
Trang 30

6.2.2. PHÂN LOẠI HÌNH CẮT 6.2.2.3.HTÌNhHeoCpẮhTầnTOvậÀtNthPểHbẦịNcắt

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số