Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích hợp cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên - 16

Câu 8 : Bạn đánh giá như thế nào về mức độ thực hiện các hình thức rèn luyện kỹ năng thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích hợp cho sinh viên trường CĐSP Thái Nguyên? STT Hình thức rèn luyện Thường xuyên Đôi khi Không bao giờ ...

Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích hợp cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên - 15

Câu 3: Theo thầy (cô), rèn luyện kĩ năng thiết kế bài giảng theo hướng DHTH có vai trò như thế nào đối với sinh viên sư phạm? a. Hình thành cho sinh viên khả năng định hướng bài giảng theo yêu cầu đã đề ra, xác định được những nội ...

Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16, Trang 17, Trang 18,