Đánh giá tiềm năng và đề xuất mô hình phát triển làng nghề hoa trồng hoa kiểng tại TP.HCM kết hợp du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường

Trương Thị Thanh Tuyền Đánh Giá Tiềm Năng Và Đề Xuất Mô Hình Phát Triển Làng Nghề Trồng Hoa Kiểng Tại Tp.hcm Kết Hợp Du Lịch Sinh Thái Gắn Với Bảo Vệ Môi Trường Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành :kỹ Thuật Môi Trường Mã Số Ngành: ...