Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thông Tin docx, pdf miễn phí chọn lọc

Tải Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thông Tin miễn phí, free không cần đăng nhập, download hay tải về pdf, docx, ppt.

KANTS: Hệ kiến nhân tạo cho phân lớp

KANTS: Hệ kiến nhân tạo cho phân lớp

Tôi Muốn Bày Tỏ Sự Cảm Ơn Sâu Sắc Của Mình Tới Thầy Hoàng Xuân Huấn, Thuộc Bộ Môn Khoa Học Máy Tính, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghệ, Đhqghn. Trong Thời Gian Thực Hiện Khóa Luận, Thầy Đã Nhiệt Tình Hướng Dẫn ...
Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng

Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Công Nghệ Lê Xuân Minh Hoàng‌ Huấn Luyện Mạng Nơron Rbf Với Mốc Cách Đều Và Ứng Dụng Khoá Luận Tốt Nghiệp Đại Học Hệ Chính Quy Ngành: Công Nghệ Thông Tin Cán Bộ Hướng Dẫn: Pgs.ts Hoàng ...
A parallel implementation on modern hardware for geo electrical tomographical software

A parallel implementation on modern hardware for geo electrical tomographical software

Hà N Ộ I – 2010 Đ Ạ I H Ọ C Qu Ố C Gia Hà N Ộ I Tr Ườ Ng Đ Ạ I H Ọ C Công Ngh Ệ Nguy Ễ N Hoàng Vũ‌ A Parallel Implementation On Modern Hardware For Geo­‌ Electrical Tomographical Software Khoá Lu Ậ N T Ố T Nghi Ệ P Đ Ạ I H Ọ C H Ệ Chính Quy Ngành: ...

Bài liên quan

Xem thêm >>>

Danh mục tương tự

Danh mục

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số