Thơ song ngữ Y Phương - 15

66. Trần Thị Việt Trung - Cao Thị Hảo, 2011, Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại - Một số đặc điểm (đồng chủ biên), NXB Đại học Thái Nguyên. 67. Trần Thị Việt Trung (chủ biên), 2013, Nghiên cứu lý luận phê bình ...

Thơ song ngữ Y Phương - 14

Y Phương luôn lo lắng, day dứt về việc: làm thế nào để tiếng Tày không mất đi? để ngôn ngữ Tày tồn tại mãi trong đời sống văn học và trong đời sống thường ngày của cộng đồng Tày? Có lẽ, chính từ những suy nghĩ, băn khoăn, ...

Thơ song ngữ Y Phương - 6

Của mình, như cá được trở về với nước. Đối với bạn đọc, còn gì hạnh phúc hơn khi được nghe, được đọc những tác phẩm văn học nghệ thuật viết về cuộc sống của mình bằng chính tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí