Bản vẽ kỹ thuật Chương 5 Hình chiếu trục đo - 2

Z1 B A C H X1 O1 O2 X2 Y2 Hình 5 14 Đối Với Vật Thể Có Mặt Phẳng
Trang 16

z1 b a c h x1 o1 o2 x2 y2 Hình 5.14 - Đối với vật thể có mặt phẳng đối xứng, ta nên chọn mặt phẳng đối xứng đó làm mặt phẳng toạ độ (hình 5.14).

Có thể bạn quan tâm!

page trang 17
Trang 17

5 Cách Ký Hiệu Vật Liệu Trên Hctđ • Tuyến Ảnh Kẻ Song Song
Trang 18

5. Cách ký hiệu vật liệu trên HCTĐ • Tuyến ảnh kẻ song song đường chéo của hình vuông nằm trong mặt phẳng cắt. Chọn đường chéo nào không trùng với trục đo còn lại.

page trang 19
Trang 19

Câu Hỏi 1 Trình Bày Nội Dung Của Phương Pháp Hình Chiếu Trục Đo 2
Trang 20

CÂU HỎI 1. Trình bày nội dung của phương pháp hình chiếu trục đo. 2. Thế nào là hệ số biến dạng theo trục đo? 3. Cách bố trí trục đo và các hệ số biến dạng theo trục đo của hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân. 4. Nêu trình tự các bước dựng hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản. 5. Nêu cách dựng hình chiếu trục đo vuông góc đều của hình tròn.

Ngày đăng: 01/07/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí